Skip to main content

SD begär aktuell debatt i riksdagen om Polisen

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2012 14:41 CEST

Med anledningen av den senaste tidens offentliga diskussioner rörande den svenska Polisen begär nu Sverigedemokraterna att en aktuell debatt om Polisen ska hållas i riksdagen. Sverigedemokraterna har den senaste tiden arbetat intensivt med att lyfta frågor om brottsbekämpning. På partiets Landsdagar i november ifjol antogs ett nytt kriminalpolitiskt inriktningsprogram och tidigare i vår lade partiet fram en handlingsplan mot den organiserade kriminaliteten. Partiets gruppledare Björn Söder kommenterar:

– Den offentliga debatten om Polisen har den senaste tiden varit intensiv. Sveriges Television och Aftonbladet har bedrivit omfattande granskningar av Polisens verksamhet. Rapporter om att polisen enbart ägnar en procent av sina arbetstimmar till patrullering har lyfts fram. Så sent som i december ifjol kom Riksrevisionen med svidande kritik om hur regeringens styrning har fungerat. Trots miljardrullning och 3000 nya poliser finns samma gamla problem kvar. Det är hög tid att dessa frågor lyfts högre upp på den politiska dagordningen.

– Efter att Polisorganisationskommittén under föregående vecka lämnade sitt betänkande en framtida nationell och sammanhållen polis finns det nu omfattande underlag för en givande debatt.

Begäran om aktuell debatt om Polisen

Frågor som berör brottsbekämpning i allmänhet och Polisen i synnerhet har varit mycket förekommande i media den senaste tiden. I slutet av 2011 kom riksrevisionen med rapporten "Att hantera brottmål effektivt – En utmaning för regeringen och rättsväsendet". I rapporten konstaterar man att polisen och andra delar av rättsväsendet inte har blivit effektivare trots att denna och tidigare regeringar har ökat anslagen från 24,5 miljarder till 36 miljarder. På åtta år har vi fått 3000 nya poliser men bara vid 18 procent av de anmälda brotten har man lyckats knyta en misstänkt till gärningen. Tiden från att en polisanmälan lämnas in tills att ärendet avslutats har bara kortats ytterst marginellt. Samma problem som fanns inom polisen i början av 2000-talet finns fortfarande kvar. Forskare, fackförbund och utomstående har varnat för att polisen idag arbetar allt för mycket med tidsödande byråkrati framför att syssla med att lösa brott.

Olika undersökningar har visat att polisen idag ägnar en sensationellt liten del av sina resurser åt synas i den offentliga miljön. Samtidigt som kraven på Polisen är högre än någonsin har Rikspolisstyrelsen inkommit med nya antagningskrav för den svenska polisutbildningen där många krav antingen sänks eller helt tas bort. I nordisk jämförelse skiljer Sverige idag ut sig som det land som ställer lägst antagningskrav för polisutbildningen.

Under föregående vecka överlämnade Polisorganisationskommittén sitt betänkande om en sammanhållen nationell polismyndighet vilket skapar intressant underlag för en diskussion. Sammantaget talar detta för intressanta uppslag för en debatt varför Sverigedemokraterna begär att riksdagen anordnar en aktuell debatt rörande Polisens prestation, arbetsmetoder och organisation.

Björn Söder
Gruppledare

Detta är fjärde gången för året som Sverigedemokraterna begär att riksdagen ska anordna aktuella debatter. Tidigare har förslag om debatter om arbetslöshetsförsäkringen samt konkurrensen på bankmarknaden avslagits av de andra partierna i samråd med talmannen. Den begäran Sverigedemokraterna lämnade in om en aktuell debatt rörande ensamkommande asylsökande minderåriga har det ännu inte beslutats om.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708 – 18 09 43
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se