Skip to main content

SD begär särskild diskussion bland gruppledarna

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 13:30 CET

SD begär särskild diskussion bland gruppledarna efter att obekräftade uppgifter i kvällspressen gjort gällande att MP anställt en misstänkt rysk spion.

Enligt obekräftade uppgifter i Aftonbladet skall Miljöpartiet fram till 2015 haft en misstänkt rysk spion anställd vid sitt riksdagskansli. Med anledning av detta har Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson lämnat in en begäran hos talmannen om att en särskild diskussion kring ärendet skall hållas mellan riksdagspartiernas gruppledare.

Mattias Karlsson kommenterar:

- Jag har stor förståelse för dem som anser att obekräftade medieuppgifter av det här slaget inte bör ges denna typ av dignitet. Sedan en tid tillbaka är det ju dock praxis att dylika medieuppgifter skall ligga till grund för särskilda diskussioner i gruppledarkretsen. Mot bakgrund av detta tycker jag att det är viktigt att samtliga medialt utpekade partier ges samma möjlighet att redogöra för sina säkerhetsrutiner och kopplingar till Putin-regimen på likvärdiga villkor.

- En fråga som jag finner särskilt intressant att få belyst är huruvida samtliga partier har samma strikta säkerhetsrutiner som vi inom SD sedan länge haft, när det gäller att låta Säpo göra en säkerhetsbedömning av alla tilltänkta anställda. Om så inte är fallet kommer jag att uppmana de aktuella gruppledarna att anamma våra rutiner.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.