Skip to main content

SD ensamma om att vilja stoppa bistånd till Ryssland

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 15:52 CET

Regeringen framhåller i årets budget att Sidas arbete med
Ryssland på miljöområdet uppgick till 35 miljoner kronor år 2010 och syftade
till att bidra till uppbyggnaden av reningsverk i S:t Petersburg och
Kaliningrad. Regeringen klargör i årets budget att de avser att forstsätta med
detta samarbete med ett nytt ramanslag på 35 miljoner kronor till Sida. Förutom
till reningsverken finansierar även svenska skattebetalare ryska
jämställdhetsprojekt. Julia Kronlid ställde sig i dagens debatt frågande till
detta men fick inga klara besked. Sverigedemokraterna förordar att anslaget
Östersjösamarbete minskas med 83 miljoner kronor i förhållande till regeringens
förslag.

 

Julie Krondlid kommenterar:

 

– Det som framgick i debatten var istället att även om
Ryssland har de ekonomiska resurserna att stå för kostnaden så finns inte
viljan att ta ansvar och då är det enligt övriga partier Sveriges och svenska
skattebetalares ansvar. Vi tycker inte detta är rimligt av principiella skäl
och detta skapar inga incitament för Ryssland att ta eget ansvar.

 

– Sverigedemokraterna ifrågasätter vi inte av behovet av reningsverk
och rent vatten i Östersjön men vi har svårt att se varför inte Ryssland själva
skulle kunna uppbära kostnaden för detta. Trots den bitvis bristfälliga ekonomi
som vår stora granne i öster uppvisar så är Ryssland fortfarande en av världens
stormakter och med stora inkomster från gas och olja innehar Ryssland helt
andra ekonomiska muskler än vad lilla Sverige har. Det framstår som ohållbart
vi år efter år skall fortsätta att betala för dessa reningsverk. Efter över 15
år av svenskt miljö- och demokratistöd till Ryssland är det enligt vår mening
alltså dags för en avslutning. Vi anser att Ryssland bör ta ansvar för
finansieringen av sina egna reningsverk i Östersjöregionen, och vi anser det
inte vara försvarbart att det ska ligga på svenska skattebetalare. Ett gott
samarbete med Ryssland bör kunna ske genom ett ömsesidigt förtroende och
gemensamma intressen istället för att inom ramen för internationell samverkan
ge bistånd till ett land som enligt OECD-DAC:s kriterier inte räknas som
utvecklingsland.

 

– Sverige bedriver också vissa typer av jämställdhetsarbete
via Sida inom ramen för Östersjöarbetet. När man läser dokumentationen från
Sida så visar det sig att de pengar som har gått via detta anslag bland annat
har använts till att ordna pappautbildningar för ryska män för att förändra
könsroller. Vi kan förstå om det finns en vilja att verka för jämställdhet men i
andra länder men insatser av detta slag borde vara en verksamhet som faller
inom det enskilda landets ansvar. Rimligen borde regeringen istället ta mer
ansvar för en värdig äldreomsorg i Sverige.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708 – 18 09 43
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se