Skip to main content

SD föreslår ökad samverkan mellan partierna för att motverka hat och stärka demokratin

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 18:13 CEST

SD föreslår ökad samverkan mellan partierna för att motverka hat och stärka demokratin

Mycket tyder på att politiskt hat och antidemokratiska tendenser har blivit vanligare inom det svenska samhället. Brottsförebyggande rådet visade alldeles nyligen i en rapport att var femte folkvald politiker utsätts för våld, hot eller trakasserier varje år. Supervalåret har också på många sätt fått en mörk start i form av politiskt våld, vandalism, mötesstörningar och ett onödigt uppiskat tonläge i debatten under den pågående valrörelsen inför valet till Europaparlamentet. För att situationen inte skall förvärras ytterligare under kampanjen inför valen till de nationella parlamenten i höst vill Sverigedemokraterna se ökad samverkan mellan partierna och en enad front till försvar för grundläggande demokratiska principer.

Sverige befinner sig i en tid av stora problem och dramatiska omvälvningar. Att detta ger upphov till starka känslor och passionerade debatter mellan partierna är fullt naturligt och helt i sin ordning. Under de senaste åren och i synnerhet under de senaste månaderna har jag dock upplevt en upptrappning av politiskt motiverat hat och antidemokratiska tendenser som skrämmer mig och som är direkt destruktivt för vårt samhälle och för det politiska samtalet och jag menar att de politiska partierna har ett särskilt ansvar att gemensamt försöka vända denna utveckling, säger Jimmie Åkesson.

Vi måste från partiernas sida bli ännu tydligare med att även om vi har olika analyser och förslag till lösningar på diverse samhällsproblem, så kan vi ändå respektera varandra som människor och stå enade bakom demokratins grundprinciper. Vi borde alla kunna enas om att våld, mötesstörningar och vandalism är fel och aldrig får löna sig. Oavsett hur fel vi än tycker att våra motståndare har, så är det viktigt att alla kan föra ut sitt budskap till väljarna och att väljarna får många olika alternativ att ta ställning till.  Det behövs signaler och handling som bryter mönstret och bidrar till att vända utvecklingen. Som ett litet, symboliskt steg i denna riktning har jag idag uppmanat alla distrikt inom Sverigedemokraterna att ta kontakt med de övriga riksdagspartierna i sina respektive regioner för att erbjuda dem vår hjälp med att ersätta vandaliserade valaffischer. Vi måste visa att hat inte hör hemma i politiken och att antidemokratiska metoder aldrig lönar sig. Varför skulle vi inte kunna ersätta vandaliserade valaffischer även för de övriga partierna när vi ändå är ute och ersätter våra egna förstörda affischer? Erbjudandet är helt ensidigt och vi förväntar oss inte några gentjänster även om vi givetvis skulle välkomna en ömsesidig samverkan, fortsätter Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna kommer också på andra sätt verka för ökad samverkan mellan partierna till försvar för demokratin inför höstens val. Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder kommenterar:

- Mot bakgrund av den senaste tidens attacker och störningar av våra torgmöten har jag fört direkt samtal med Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler. Även om vi inte nått en samsyn och även om vi ännu inte sett några förändringar av t ex Ung Vänsters agerande vid våra möten, så uppskattar jag ändå signalerna som kommit från Vänsterpartiets ledning i den här frågan och jag är övertygad om att en fortsatt och utvecklad dialog kring denna och liknande frågor är den enda vägen framåt. Jag har därför idag bjudit in samtliga riksdagspartiers partisekreterare till ett möte inför höstens val med målet att vi skall kunna komma fram till en överenskommelse och en gemensam syn på hur vill skall kunna bidra till att det politiskt motiverade hatet minskar och respekten för yttrandefrihet och mötesfrihet ökar.

Brev till distrikten

Brev till samtliga riskdagspartiers partisekreterare

För vidare information:
Linus Bylund
0708-180962

Henrik Gustafsson
0725-898378