Skip to main content

SD kommenterar Energikommissionens betänkande

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 08:45 CET

Idag offentliggörs Energikommissionens betänkande och de förslag man nått fram till. Medan det finns förslag i överenskommelsen som är bra och avgörande, bland annat borttagandet av de ensidiga straffbeskattningarna av kärn- och vattenkraft innehåller betänkandet även förslag som är direkt destruktiva, vilket gör att Sverigedemokraterna inte kan ställa sig bakom överenskommelsen.

Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson, kommenterar:

Sveriges energisystem har tjänat oss väl och givit basindustrin en konkurrensfördel gentemot omvärlden. Det är beklagligt att man anmodar mer av samma medicin som ledde fram till den nuvarande energimarknadskrisen.

Energikommissionen gör bedömningen att Sverige ska vara en fortsatt nettoexportör av elkraft vilket är problematiskt ur ett affärsmässigt perspektiv då överskottet är uppbyggt kring den subventionerade väderberoende kraftproduktionen.

Mattias Bäckström Johansson:

Den nettoexport av elkraft som sker till ett pris om ungefär hälften av vad den kostat att producera tycker vi, till skillnad från Energikommissionen, är en dålig affär som Sverige inte bör skala upp.

Flera partier agerar bedrägligt när de hänvisar till klimatet som stöd för deras förslag på radikala förändringar av energisystemet. Med kommissionens förslag skapas ett system som ger upphov till större utsläpp. Dels är sol- och vindkraft mindre resurseffektivt och ger i ett livscykelperspektiv upphov till högre utsläpp än t.ex. svensk kärnkraft. Vidare kommer dessa att ge upphov till större behov av reglerkraft, vilket kommer behöva lösas med import av Europeisk kolkraft eller reservaggregat som drivs av naturgas.

Mattias Bäckström Johansson:

Sverigedemokraterna hade förordat ett mål om en fossilfri kraftproduktion och ett fokus bort från subventioner.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.