Skip to main content

SD kommenterar regeringens förslag för finansiering av public service

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 17:26 CEST

Regeringen föreslår idag en ny tv-avgift och vill att den ska införas till nästa år. Avgiften kommer att bli drygt 1300 kr per person och ska betalas av alla som fyllt 18 år och tas ut som en skatt.

Sverigedemokraterna instämmer med regeringens analys att finansieringen för public service måste ses över. Däremot vill se en översyn av public service systemet som helhet. Det innebär en översyn av sändningstillstånd, granskningsfunktioner och verksamhetsuppdelning. Detta måste ske innan eller samtidigt som en omarbetning av finansieringssystemet. Vi är inte beredda på att ställa oss bakom en förändring av public service finansiering så länge som fullständig översyn inte är gjord.

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson, kommenterar:

- Vi har aktivt förespråkat en fullständig översyn av public service, både finansiering och verksamhetens upplägg. När svenska folket inte kan välja bort att betala för public service är det av yttersta vikt att säkra att medieinnehållet är och förblir sakligt och opartiskt. För att uppnå en högre grad av nyansering har Sverigedemokraterna lagt fram ett antal förslag hur saklighet och opartiskhet kan stärkas. 

  • Förstärka sakligheten genom att inrätta ett specialinriktat organ som inför ett granskningsärende sätter samman ett vetenskapsråd som får till uppgift att kontrollera anmälda programs eller reportages saklighet.

  • Exponera rättelser tydligare, eventuellt i ett särskilt program eller genom en flik på bolagets hemsida.

  • Peer review system mellan de nordiska public service bolagen för att granska och utvärdera publicerat innehåll.

  • Kompetens måste vara primärt fokus framför kvotering av olika slag.

--

Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.