Skip to main content

SD kommenterar regeringens kulturarvsproposition

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2017 15:20 CET

Regeringen har lagt fram sin kulturarvsproposition som är ett resultat av omfattande utredningar och som det beskrivits; de största förslagen till förändringar på kulturarvsområdet under 40 år.

Aron Emilsson (SD) kommenterar här partiets syn på inriktningen och vad SD skulle vilja se istället.

- Det är uppenbart att regeringen i kulturarvspropositionen förordar en ny inriktning för kulturarvspolitiken, präglad av ett ideologiskt raster av relativisering och förnekelse av att Sverige har en unik nationell identitet. Man framför ofullständiga och felaktiga analyser, och särskilt allvarsamt; monterar ned de skrivningar som stadgar att Sverige har ett nationellt kulturarv värt att vårda och förvalta. Det är förutom enfaldigt, mycket problematiskt för samhällets långsiktiga sammanhållning.

Han fortsätter:

- Vi är särskilt oroade över vissa förändringar i kulturmiljölagen, och att man politiserar inriktningen och vägledningen för kulturarvets institutioner, på bekostnad av vetenskapliga perspektiv. Det är också tydligt att regeringen har låga ambitioner eller låg förståelse för bevarandet av kulturarvsfastigheter i och med halveringen av Statens fastighetsverks anslag i budgetpropositionen. Även om man i propositionen föreslår kulturmiljöstrategier så redogör man inte för hur det hela ska finansieras, vilket riskerar att det blir luftslott av goda intentioner.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.