Skip to main content

SD-Kvinnor: "Förvägra hedersförbrytare det svenska samhället"

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 10:01 CEST

Som ett led i Sverigedemokraternas kvinnoförbunds kampanj mot hedersförtryck har förbundet nu tagit fram ett åtgärdsprogram innehållande 32 förslag på ett intensifierat och konkretiserat arbete för att motverka hederskultur.

Under alltför lång tid har många förnekat förekomsten av en förtryckande och våldsam hederskultur. Många har även menat att det är rasistiskt att prata om hederskultur. Det finns en utbredd okunskap om att hedersproblematiken på många sätt skiljer sig från det som brukar benämnas ”mäns våld mot kvinnor” eller ”våld i nära relationer”.

Utöver de åtgärder som föreslås i programmet välkomnar SD-Kvinnor en öppen samhällsdebatt kring hedersproblematiken. Det är genom en öppen diskussion som vi alla tillsammans lättare kan finna lämpliga åtgärder.

Några av de förslag som läggs fram är:
• Skärpta krav på alla former av trossamfund eller föreningar baserade på etnicitet. Till exempel indraget statsbidrag omedelbart om någon form av hedersrelaterade strukturer understöds.

• Möjlighet att återkalla svenskt medborgarskap från förövare med dubbelt medborgarskap vid särskilt allvarliga fall av hedersrelaterad brottslighet.

• Automatisk utvisning av utländska medborgare som döms för hedersrelaterad brottslighet.


Kvinnoförbundets ordförande Carina Herrstedt säger i en kommentar:
- Som ordförande är jag stolt att kunna presentera ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med det komplexa och växande samhällsproblem som hederskulturen utgör.

Vi menar att hederskulturen står för raka motsatsen till det svenska och västerländska samhällets syn på varje människas egenvärde och rätt till fri vilja. Vi kan inte acceptera att förtryck, våld och mord sker i hederns namn.

Läs hela programmet här :
http://sdkvinnor.se/wp-content/uploads/2012/07/Förtryck-i-hederns-namn-åtgärdsprogram.pdfKontakt:
Carina Herrstedt
0709-370115

Paula Bieler
0735-360453