Skip to main content

SD lägger fram utskottsinitativ om ersättning till narkolepsidrabbade barn

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 09:36 CET

När socialutskottet idag sammanträder lägger Sverigedemokraterna fram ett utskottsinitiativ som syftar till att alla barn som drabbats av narkolepsi efter vaccinationen mot svininfluensan ska ges ekonomisk ersättning. Trots att regeringen tillsammans med Socialdemokraterna lovat att alla drabbade ska ges ersättning har det nu visat sig att 19 barn nekas ersättning eftersom symptomen enligt läkemedelsförsäkringen upptäcktes för sent. Sverigedemokraterna föreslår att även dessa barn ska ha rätt till ersättning.

Per Ramhorn, ledamot i socialutskottet, kommenterar:

- Läkemedelsförsäkringen har slagit fast en tidsgräns på åtta månader. För de som fått symptom efter åtta månader ges ingen ersättning. Detta är inte rimligt. Medicinska sakkunniga har slagit fast att symptomen kan komma senare och i exempelvis Norge existerar ingen skarp tidsgräns.

- Man ska komma ihåg att samhället bedrev en intensiv vaccinationskampanj där man uppmanade barn och ungdomar att vaccinera sig. Dessa familjer tog sitt ansvar och vaccinerade sina barn men de fick betala ett oerhört högt pris för detta. Staten måste ta ansvar för att alla drabbade ges samma rättigheter.

 

Frågan har nyligen varit omskriven i Svenska Dagbladet:

SD kräver utredning om narkolepsiersättning
Narkolepsibarn nekas ersättning


För vidare information:


Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon:0708-180943


Utskottsinitativet i sin helhet:


Utskottsinitiativ 


Livet kommer aldrig att bli det samma för de barn och ungdomar som har drabbats av narkolepsi efter vaccinationen mot svininfluensan. 

Många föräldrar till dessa barn oroar sig för framtiden, hur kommer det att gå i skolan, kommer de att kunna försörja sig själva som vuxna. Deras oro måste vi ta på allvar och respektera. Därför är det viktigt att samhället tar sitt fulla ansvar för dessa barns och ungdomars lidande nu och framöver, då även ekonomiskt. 

Men nu visar det sig att nästan 30 personer, varav 19 barn, som fick narkolepsi efter att ha vaccinerats mot svininfluensan nekas ersättning från Läkemedelsförsäkringen eftersom symptomen upptäcktes för sent. Gränsen är strikt: inom åtta månader måste symptomen komma för att vaccinet sannolikt ska vara orsak till narkolepsi. Men Läkemedelsförsäkringen utesluter inte fall av narkolepsi orsakade av vaccinationen skulle kunna inträffa även efter åtta månader. Även flera medicinska sakkunniga inom området är kritiska till gränsdragningen och säger att det inte finns någon strikt medicinsk och biologisk gräns när symtom uppkommer. Symptomen vid narkolepsi är vaga och det var relativt få som kände till det tidigare. 

I Norge massvaccinerades en stor del av befolkningen precis som i Sverige, men där finns inte samma skarpa gräns.  Där bedöms varje fall individuellt. 
Man ska komma ihåg att samhället bedrev en intensiv vaccinationskampanj där man uppmanade barn och ungdomar att vaccinera sig. Dessa familjer tog sitt ansvar och vaccinerade sina barn men de fick betala ett oerhört högt pris för detta 

Fråga är komplicerad och väldigt speciell men något måste göras för dessa barn och ungdomar som lever i denna mardrömslika situation och ”hamnat mellan stolarna”.  Sverigedemokraterna anser att det är angeläget att de barn och ungdomarna som drabbats av narkolepsi efter vaccinationen kan känna långsiktig trygghet när det gäller ersättningen. Därför bör man utreda möjligheterna till ekonomisk ersättning även för dessa barn och ungdomar som har nekats ersättning från läkemedelsförsäkringen eftersom symptomen upptäcktes för sent. Vi anser att det är rimligt att staten tar ett samlat ansvar för att säkerställa att barnen och ungdomarna som drabbats av narkolepsi efter vaccinationen får en likvärdig ersättning. 

 
Vi föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som ovan anförs.

Per Ramhorn (SD), ledamot socialutskottet