Skip to main content

SD Malmö vill se hotbedömningsteam mot skolskjutningar

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:41 CEST

Sverigedemokraten, Per Ramhorn, har idag lämnat in en motion till Malmö kommunfullmäktige, där han föreslår inrättandet av så kallade "Hotbedömningsteam" i syfte att minska risken för grovt, planerat våld på Malmös skolor. Av en ren händelse stängdes idag en skola i Slottsstaden efter hot om en skolmassaker.

Per Ramhorn kommenterar:

- Den här motionen skrevs för flera veckor, men eftersom jag inte är ordinarie ledamot kan jag bara lämna in motioner i samband med kommunfullmäktiges möten. Förslaget är således inte direkt direkt kopplat till dagens otäcka händelser i Slottstaden. Det som hänt understryker dock givetvis behovet av att införa hotbedömningsteam i kommunen.

Motionen kan läsas i sin helhet nedan:

För vidare information:

Per Ramhorn

Ersättare Malmö kommunfullmäktige (SD)

Tel: 0730- 29 85 74

 

Mattias Karlsson

Politisk sekreterare

Tel: 0708-18 07 66

--------------------------

Motion om att införa hotbedömningsteam i Malmös skolor

Vår omvärld har under senare år drabbats av flera tragiska, grova våldsfall i form av så kallade skolskjutningar. Självfallet väcker dessa de allra allvarligaste fallen av våld i skolan en stor uppmärksamhet och oro för att något liknande skulle kunna inträffa i Malmö.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har från Utbildningsdepartementet fått i uppdrag, att kartlägga grövre våldbrott i skolan och se på internationell forskning i ämnet. Trots att de allra allvarligaste våldsfallen är svåra att förutsäga, så finns det ändå forskningsbaserade förslag på hur man kan förhindra att det allra grövsta våldet inträffar i skolan.

BRÅ föreslår bland annat att skolorna ska organisera ett hotbedömningsteam, som utför ett systematiskt hotbedömningsarbete med insamling av information, men också anger vad som ska göras, och av vem, och problemets allvarlighetsgrad. Bedöms hotet som allvarligt börskolledningen ha en förberedd strategi för samarbete med andra myndigheter.

Ett hotbedömningsteam bör innehålla olika kombinationer av representanter från bland annat skolledningen, lärare, kuratorer, psykologer, socialarbetare och polisen. Teamet bör vara baserat i den enskilda skolan för att snabbast möjligt kunna reagera på eventuella hot som uppstår.

Syftet med hotbedömningsteam är att minska risken för att det allra grövsta, planerade våldshändelserna ska kunna utföras i skolan.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa hotbedömningsteam i Malmös skolor