Skip to main content

SD Malmö vill se tillfälliga utegångsförbud för ungdomar i samband med oroligheter

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:16 CEST

Med anledning av de återkommande upploppen på Rosengård föreslår Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö, Sten Andersson, nu i en motion till fullmäktige att temporära utegångsförbud för ungdomar skall kunna utfärdas i samband med oroligheter.

- Ett mer målande bevis på den svenska invandrings- och integrationspolitikens monumentala misslyckande än den nuvarande situationen på Rosengård, är svårt att föreställa sig. Hade vi fått bestämma hade samhällsutvecklingen aldrig tillåtits att gå såhär långt. Nu är dock situationen som den är och vi måste alla hjälpas åt i arbetet med att försöka återta kontrollen och minimera risken för framtida upprepningar. Det är anledningen till att vi nu väljer att lämna in en motion om att undersöka möjligheterna till att utfärda tillfälliga utegångsförbud för ungdomar i samband med oroligheter, säger Sten Andersson

Motionstexten kan läsas i sin helhet nedan.

För vidare information:

Sten Andersson

Kommunalråd (SD)

Tel: 0768- 93 77 87

 

Mattias Karlsson

Politisk sekreterare

Tel: 0708- 18 07 66

-----------------------------------------

Motion angående att utreda möjligheten att utfärda temporära utegångsförbud för ungdomar.

När denna text skrivs står Rosengård återigen i brand. Efter otaliga hot och överfall har brandkåren beslutat sig för att sluta att släcka alla bränder och som en sista utväg för att återställa lugnet har polisen satt sig i förhandlingar med kriminella gängledare. Eftersom journalisternas säkerhet inte längre kan garanteras och företrädare för massmedia vid upprepade tillfällen har attackerats, väljer flera TV-team att göra sina rapporter på säkert avstånd från själva oroshärden, på samma sätt som vi normalt är vana att se i reportagen från till exempel Gaza och Västbanken. En stor andel av dem som deltar i oroligheterna är omyndiga ungdomar under 18 år.

Tyvärr finns det ingenting som i dagsläget talar för att inte Malmö även i framtiden kommer att drabbas av den typ av våldsutbrott, som vi den senaste tiden sett på Rosengård. För att samhället skall kunna återta kontrollen och lättare kunna hantera liknande situationer i framtiden är det uppenbart att det krävs en politisk kursomläggning och ett batteri av nya åtgärder. Långsiktiga sociala insatser är bra, men inte nog.

Efter att Borgholms kommun på Öland, under flera år upplevt omfattande stök och bråk i samband med midsommarfirandet, beslutade man sig år 1998, tillsammans med polisen, för att utfärda ett temporärt utegångsförbud för ungdomar under midsommarhelgen. Ungdomar som påträffades på gatorna i Borgholms centrum efter kl. 20.00 på kvällen, utan målsmans sällskap, blev automatiskt omhändertagna av polis eller socialtjänst och förda till sina föräldrar.

Sverigedemokraternas bedömning är att möjligheten att, vid behov snabbt kunna implementera en liknande modell i Malmö, skulle kunna utgöra ett i raden av de nya verktyg som behövs för att återupprätta samhällets kontroll och bidra till att återinföra lugnet vid framtida situationer, som den vi just nu ser på Rosengård.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att vid behov kunna utfärda temporära och geografiskt avgränsade utegångsförbud för ungdomar.