Skip to main content

SD påverkar i Landskrona

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 10:59 CEST

I veckan antog Landskrona kommunfullmäktige en budget för 2012 med ekonomisk flerårsplan för 2013 till 2014. Sverigedemokraterna presenterade en egen budget med avslags-, ändrings- och tilläggsyrkande och fullmäktige biföll 8 av dessa yrkanden. Bland annat handlade det om en ökad personaltäthet på demensboenden med ett anslag på 3 Mnkr, en satsning på personalen med löneökningar för personer under 22 000 kr i månaden samt att man beslutade om att man ska ta fram riktlinjer för att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom omsorgen. Detta tack vare Sverigedemokraterna.

Stefan Olsson gruppledare för Sverigedemokraterna säger:
- Vi har lagt ner mycket arbete på årets budget och det känns bra att vi har fått belöning för detta. Vi är verkligen med och påverkar politiken i Landskrona och har utnyttjat vår vågmästarroll.
 

-----
Mer information:

Stefan Olsson
Pol.sek och Gruppledare
Sverigedemokraterna Landskrona
0418-474625
0708-366186