Skip to main content

SD positiva till böter för nedskräpning

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 16:06 CET

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss om att det ska bli möjligt att utfärda penningböter mot personer som skräpar ned i naturen. Enligt förslaget ska sådan nedskräpning kallas nedskräpningsförseelse och enbart kunna leda till penningböter. Nedskräpning är redan olagligt men det är inte möjligt för polisen att utfärda penningböter. Sverigedemokraterna ställer sig bakom andemeningen i förslaget varför det redan nu står klart att det finns en majoritet i riksdagen för andemeningen i förslaget.

Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesman Josef Fransson kommenterar:

– Vi välkomnar bättre verktyg för att komma tillrätta med detta problem och ser därför positivt på möjliggörandet av penningböter för sk nedskräpningsföreelser.

– Man måste naturligtvis diskutera mer ingående hur lagen ska utformas och vilken nivå bötesbeloppet ska ligga på men vi är för att förenkla bekämpningen av dessa brott. Inte minst på somrarna är nedskräpningen i parkerna ett utbrett problem.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055