Skip to main content

SD presenterar miljardsatsning för att stärka möjligheten till heltid inom offentlig sektor

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 07:42 CEST

Aftonbladet Debatt  presenterar Jimmie Åkesson idag partiets satsning för att stärka möjligheten till heltid inom offentlig sektor. Genom att införa riktade stimulansbidrag till kommuner och landsting vill partiet möjliggöra fler heltidsanställningar samt begränsa de delade turerna inom den offentliga
omsorgen.

Åkesson kommer att svara på frågor om förslaget på presskonferensen kl 10:00 i partiets tält i parken i Almedalen. 

Att ge de anställda inom offentlig sektor, som vill, rätt till heltid kostar enligt Riksdagens utredningstjänst närmare 5,9 miljarder per år. Partiets ambition är att, om ekonomin tillåter, anslå dessa medel under budgetperioden.


-  Detta är ett av de största jämställdhetsproblemen i det svenska samhället. I vissa kommuner uppgår antalet deltidsanställda kvinnor till hela 75 %. Detta leder till att kvinnor halkar efter lönemässigt men det leder även till en problematisk arbetsmiljö fylld av stress och påfrestningar.

-  Socialdemokraterna har längre drivit frågan om heltid men de har gjort det utan att vilja betala vad det kostar. Utfallet är ett stort misslyckande. Rätten till heltid har bara stärkts i ett mindre antal
kommuner och när man väl agerat har det på grund av uteblivna ekonomiska resurser ofta orsakat större problem med delade turer.


-  Lika viktigt som detta förslag är ur jämställdhetssynpunkt är fler heltidsanställningar en central fråga för välfärden. Det finns idag ett skriande behov av mer personal inom den offentliga omsorgen.

Fakta om Sverigedemokraternas förslag:

-  Öronmärkta pengar till kommuner och landsting som syftar till att ersätta deltidsanställningar med heltid samt begränsa förekomsten av delade turer.

-  Riksdagens utredningstjänst har kostnadsberäknat förslaget som enbart skulle beröra offentliganställda till 5,9 miljarder kronor per år.

-  På sikt beräknas förslaget resultera i 25 000 nya helårsarbetskrafter vilket kan jämföras med den sänkta krogmomsen som kostat ungefär lika mycket men knappt givit några jobb alls.

För vidare information:

Linus Bylund
Pressekreterare Jimmie Åkesson
Telefon: 0708-180962

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708-180943