Skip to main content

SD protesterar mot EU-direktiv om kraftigt höjda ersättningar till asylsökande

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2009 09:27 CEST

EU-kommissionen kräver nu att Sverige höjer ersättningen till asylsökande och därmed i praktiken ger dem full tillgång till det svenska välfärdssystemet från och med första dagen i landet. Sverigedemokraterna motsätter sig direktivet, som man anser skulle utgöra en oförsvarlig belastning på det redan ansträngda svenska välfärdssystemet samt skapa incitament för ökad asylturism.

Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet, kommenterar:

- Även om detta EU-krav är helt i linje med den svenska regeringens ambitioner om att EU i framtiden, helt skall diktera villkoren för svensk invandringspolitik, så är det vår förhoppning att man ändå skall säga nej till direktivet.

- Att öka ersättningen till asylsökande till en kostnad av hundratals miljoner kronor, i ett läge av ekonomisk kris, där man talar om kraftiga försämringar inom den svenska välfärden och sänkta pensioner under de kommande åren, är enligt vår mening inte försvarbart. En så kraftig höjning som det här är tal om, skulle dessutom öka incitamenten för asylturism och missbruk av asylrätten.

- Det är inte rimligt att asylsökande skall ges full tillgång till vårt lands välfärdssystem så fort man satt foten på svensk mark. Dessutom utan att behöva genomgå den individuella granskning som svenska socialbidragstagare tvingas utstå för att kunna erhålla stöd.

- Skulle Sverigedemokraterna bli invalda i Europaparlamentet, så kommer vi med kraft att kämpa för att all makt över invandringspolitiken och andra viktiga samhällsområden undantagslöst återförs till nationalstaterna.

För vidare information:

Sven-Olof Sällström
Toppkandidat till Europaparlamentet
Tel: 0767- 65 22 12

Mattias Karlsson
Presschef
Tel: 0708- 18 07 66