Skip to main content

SD:s budget för Region Skåne 2010: "En skånsk politik för verklighetens folk"

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2009 11:10 CET

Sverigedemokraterna presenterar idag sitt budgetförslag för 2010: "En skånsk politik för verklighetens folk". Huvuddragen i Sverigedemokraternas budget är en omfördelning som ökar resurserna till vården genom bl a en renodling av kulturverksamheten, slopandet av regionens subventioner till politiserade folkhögskolor och avskaffandet av skattefinansierad vård till illegala invandrare. SD:s förslag innebär bland annat 156 miljoner mer till vården, avgiftsfri barnsjukvård och ökad tillgänglighet för närakuterna nattetid. Budgetförslaget medför även ett bättre resultat än majoritetens.

Björn Söder, gruppledare för Sverigedemokraterna, kommenterar:

- Satsningarna möjliggörs genom prioriteringar som är unika för Sverigedemokraterna. Kulturstödet från Region Skåne renodlas och riktas till sådant som är en del av skåningarnas kulturarv. Därmed bortprioriteras kulturradikala projekt som saknar folklig förankring, samt en regionfinansierad folkhögskoleverksamhet som det inte finns något intresse för skåningarna att finansiera med sjukvårdspengar.

- Även de mångkulturella kostnaderna dras ned på i vårt förslag. Inom den ordinarie verksamheten vill vi skjuta fokus till kompetens före mångfald, och likabehandling före särskild invandrarservice och fri vård till illegala invandrare, säger Björn Söder och fortsätter:

- Det har hela tiden varit med skånska intressen och Verklighetens folk i fokus, som vi utarbetat och fördelat vår budget. Och vi är mycket nöjda med resultatet som vi ser som ett steg i rätt riktning för Skåne. Vårt förslag innebär bland annat 156 miljoner mer till vården, avgiftsfri barnsjukvård och ökad tillgänglighet för närakuterna nattetid. Dessutom medför vår budget även ett bättre resultat än majoritetens, vilket höjer Skånes beredskap för kommande års konjunktur som ännu är oviss.

Budgetförslaget kan läsas här: länk

För mer information:

Björn Söder

Ledamot i regionstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna

Tel: 044-309 34 49

E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Erik Almqvist

Politisk sekreterare

Tel: 08-50 00 00 55

E-post: erik.almqvist@sverigedemokraterna.se

Jens Leandersson

Politisk sekreterare

Tel: 044-309 34 07

E-post: jens.leandersson@skane.se