Skip to main content

SD:s vårbudget “Välfärdssatsning med utbildning och arbete i fokus”

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2011 07:00 CEST

Sverigedemokraterna presenterar på en presskonferens i riksdagen idag sin vårbudgetmotion ”Välfärdssatsning med utbildning och arbete i fokus”. I motionen ligger fokus bl a på åtgärder för att komma tillrätta med den dåliga matchningen på arbetsmarknaden samt att öka kvaliteten inom högskoleutbildningarna. En särskild satsning görs också på yrkeshögskolan samt för att öka tillgängligheten inom sjukvården. Sverigedemokraterna konstaterar att regeringen bedriver en idéfattig ekonomisk politik som inte erbjuder några egentligen lösningar för att skapa nya jobb och för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

För att öka grundtryggheten på arbetsmarknaden föreslår partiet en kraftigt förbättrad a-kassa med höjt tak samt ändrade regler så att den arbetslöse under de första 100 dagarna inte ska behöva söka arbete på annan ort. Inte heller ska ersättningen nskränkas för att en arbetslös tar en deltidsanställning. Deltidsarbete är ofta en språngbräda till en heltidsanställning och det är därför oklokt att minska incitamenten att söka deltidsarbeten.

 

Johnny Skalin, ekonomisk-politisk talesperson, kommenterar budgetförslaget:

– Vi pekar i denna budget särskilt på dagens stora problem med matchningen på arbetsmarknaden, och vi presenterar lösningarna. Vi gör det utifrån utgångspunkten att folket inte är obildbart. Vår avsikt är att skapa förutsättningar för att Sveriges befintliga arbetskraft ska kunna möta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Vi ser till skillnad från regeringen inget egenvärde i att bedriva en överdriven utbudspolitik avseende låg- eller okvalificerad arbetskraft.

 

Sverigedemokraterna gör i sitt förslag till vårbudget en stor satsning på de högre utbildningarna. En miljard satsas i ett inledande skede med det långsiktiga målet att återupprätta en godtagbar nivå i de högre utbildningarna. Richard Jomshof, utbildningspolitisk talesperson, kommenterar:

– Vi ser med stor oro på att resurstilldelningen till den högre utbildningen urholkats de senaste tjugo åren. Som en följd av detta får dagens studenter allt färre timmar lärarledd undervisning samtidigt som undervisningsgrupperna blivit större, vilket lett till sämre kvalitet. Med anledning av detta förordar vi initialt en satsning på en miljard med målsättningen att successivt höja per capitabeloppens värde till den så kallade Grundbultens miniminivå.

– Utöver de generella satsningarna på högskolan vill vi öka anslagen till Myndigheten för yrkeshögskolan. Ökade anslag med 500 miljoner per år skulle enligt yrkeshögskolan räcka till att bevilja ytterligare 8000 platser årligen. Myndighetens resultat talar sitt eget språk och detta är en av flera viktiga satsningar i vår plan för att komma tillrätta med den bristande matchningen på arbetsmarknaden

 

Sammanfattning av partiets viktigaste satsningar


   • 10,5 mdr kronor till att avskaffa straffbeskattningen av pensionärerna


   •  6,5 mdr kronor till breda välfärdssatsningar


   •  1,5 + 2,5 mdr kronor till A-kassan


   •  2 mdr kronor vardera till rättsväsendet och försvarsmakten


   •  1 mdr kronor till sjukvårdssatsning


   •  1 mdr kronor till förbättrad kvalitet vid högre utbildning


   • 500 miljoner till Myndigheten för yrkeshögskolan


   • 500 miljoner på kulturarvssatsningar
Partiet beräknar att ytterligare reformutrymme till hösten föreligger på 15 miljarder. Sverigedemokraterna kommer att återkomma med besked i partiets höstbudgetmotion om hur dessa pengar ska fördelas. Motionen i sin helhet finns att ladda ned här.

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055