Skip to main content

SD: "Vi stöder förslag för förändringar av sjukreglerna"

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 07:37 CEST

På Svenska Dagbladets debattsida skriver idag Erik Almqvist, ledamot i Socialförsäkringsutskottet, om att Sverigedemokraterna idag kommer att bifalla två av den övriga oppositionens förslag till förändring av sjukreglerna. Regeringen väntas därmed möta ett nederlag i den omdebatterade frågan om de nya sjukreglerna.

På debattsidan skriver Erik Almqvist:

"En översyn var nödvändig och en fungerande arbetslivsintroduktion samt prövning mot arbetsmarknaden likaså. Men det får inte ske till priset av att sjuka hänvisas till socialbidrag eller att arbetsmarknadsprövningen sker mot rent fiktiva jobb. Regeringens sjukförsäkringsreform rättade till en del brister men ledde samtidigt fram till att sårbara människor hamnade i kläm på ett oacceptabelt sätt.

Regeringens egna åtgärder för att motverka detta var, precis som SD tidigare deklarerade, mycket långt ifrån tillräckliga och vi kan inte vänta i flera år på nya regeringsförslag."

"SD kommer då att ge sitt stöd för förslaget om återförsäkring av de som saknar sjukpenninggrundande inkomst samt till förslaget om en mer skälig och realistisk prövning mot arbetsmarknaden.

Läs debattartikeln på SVD:s hemsida.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055