Skip to main content

SD: Viktigt beslut om riktlinjer för bemanning inom äldrevården

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2012 12:55 CET

Ett enhälligt socialutskott beslutade idag att Socialstyrelsen ska få uppdrag att utfärda föreskrifter om bemanning i äldreboenden. Man beslutade att föreskrifterna ska utgå från den enskildes behov och att detta ska säkerställa att äldre och deras anhöriga kan vara säkra på vilken bemanning som finns för att tillgodose den enskildes behov. Sverigedemokraterna har drivit på hårt om minibemanning inom äldreomsorgen och genom att partiet tydligt tog ställning och utnyttjade sin vågmästarroll fick man även med sig regeringspartierna på beslutet.

Sverigedemokraternas ledamot i socialutskottet, Per Ramhorn, kommenterar:

– Detta är ett mycket viktigt beslut. Vi har länge påtalat bristerna vad gäller bemanning inom äldrevården. Detta beslut är dock inte tillräckligt. Framför allt krävs ökade resurser samtidigt som tillsynen för att säkerställa att ingen far illa kraftigt måste förbättras.

 

För vidare information kontakta:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708 – 18 09 43
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se