Skip to main content

SD vill öka tryggheten med hjälp av vakande ögon

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2009 07:32 CEST

I en motion till stadsdelsfullmäktige i Oxie föreslår Sverigedemokraterna inrättandet av så kallade "Vakande ögon" i syfte att öka tryggheten i Malmös och Sveriges mest inbrottsdrabbade stadsdel.

Motionen, som lämnats in av partiets stadsdelsfullmäktigeledamot, Per Ramhorn, har följande lydelse:

Motion angående införandet av "Vakande ögon" i Oxie

Brottsligheten och den därpå följande otryggheten har för länge sedan
passerat gränsen för vad som kan anses vara acceptabelt i vår stad.

Oxie stadsdel har på inget vis förskonats från brottslighet och
otrygghet, 2008 anmäldes flest bostadsinbrott i Oxie per invånare i
hela landet.

Välfärdsredovisningen 2008 visar att 25 procent av Oxieborna känner sig
otrygga utomhus under kvällstid.

I samband med projektet "Hej Oxie" genomförde företaget Detector, på
uppdrag av Gatukontoret, en undersökning av hur Oxieborna upplever sin
stadsdel, där framkom det att 39 procent av kvinnorna kände sig otrygga och drog sig för att gå ut ensamma under dygnets mörka timmar.

Lomma kommun startade hösten 2006 en verksamhet med namnet "Vakande ögon". Det är några personer som under främst kvällar och nätter kör omkring i kommunen och slår larm när man ser något som inte står rätt till. Vakande ögon är en del i Lomma kommuns arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten för både invånare och företag i
kommunen. Efter ett första provår har nu verksamheten permanentats.

Med anledning av ovanstående föreslås stadsdelsfullmäktige besluta:

- att utreda möjligheten att införa en liknande verksamhet som Vakande
ögon i Sdf Oxie

---------------------------

För vidare information:

Per Ramhorn

Stadsdelsfullmäktigeledamot (SD)

Tel: 0730- 29 85 74