Skip to main content

SD vill se en statlig haverikommission och blocköverskridande samarbete för att komma tillrätta med bristerna inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 15:43 CEST

Efter de senaste dagarnas avslöjanden om allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen vill nu Sverigedemokraterna gå till botten med problemen genom att tillsätta en statlig haverikommission och verka för blocköverskridande samarbete på området.

 

Sverigedemokraternas äldrepolitiska talesman, Per Ramhorn, kommenterar:

 

- År ut och år in har vi nåtts av olika larmrapporter kring missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorgen. Varje gång har de ansvariga politikerna lovat bot och bättring, men ändå har ingenting hänt. Nu måste det vara dags att konstatera att vi nått vägs ände och att radikala förändringar måste komma till stånd.

 

- Det är hög tid att äldrefrågorna nu på allvar förs upp på den politiska dagordningen. En statlig haverkommission bör tillsättas i syfte att gå till botten med problemen och föreslå lösningar inför framtiden. Då vi förutsätter att det ligger i alla partiers intressen att levnadsvillkoren för våra äldre förbättras vill vi också se blocköverskridande samtal och överenskommelser på området, som kan säkerställa att äldreomsorgen får en långsiktigt fungerande organisation, väl tilltagna resurser och en skarp lagstiftning i form av t ex regler kring minimibemanning inom demensvården, till skydd för våra gamla, säger Per Ramhorn.

 

För vidare information:

 

Pressekretariatet

 

Tel: 08- 50 00 00 55

 

E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se