Skip to main content

SD villkorar skatt på handelsgödsel med kompensationer för lantbrukarna

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 18:07 CET

Sverigedemokraterna har uttalat stöd för andemeningen i en motion angående att återinföra skatten på handelsgödsel i skatteutskottet. Detta eftersom utsläpp av kväve och framförallt kadmium inte kan betraktas som kompatibelt med ett modernt, långsiktigt och hållbart jordbruk. Partiet menar dock att även lantbrukarnas intresse och framförallt de svenska jordbrukarnas förutsättningar i förhållande till omvärlden måste beaktas. SD menar därför att ett återinförande av skatten ska vara villkorat med att lantbrukarna blir kompenserade och då förslagsvis genom sänkta energi- och dieselskatter inom jordbruket. Detta har partiet skrivit i en reservation i skatteutskottet till en motion angående införande av handelsgödsel.

David Lång, ledamot i skatteutskottet, kommenterar partiets reservation:

– Det är viktigt att vi tar hänsyn till så väl miljön som lantbrukarnas intresse i denna fråga. Vårt förslag är därför en ren skatteväxling som blir neutral ur ett statsfinansiellt perspektiv.

Partiets reservation i sin helhet:

"Reservation med anledning av Motion 2010/11:Sk348 Skatt på konstgödsel

 

Sverigedemokraterna stöder i sak innehållet i motionen, då större utsläpp av kväve och framförallt kadmium inte kan betraktas som kompatibelt med ett modernt, långsiktigt och hållbart jordbruk. Vi menar dock att vi även måste väga in lantbrukarnas intresse och framförallt de svenska brukarnas förutsättningar i förhållande till övriga EU och för den delen resten av världen. Svenska lantbrukare blir givetvis lidande om de beläggs med andra eller högre skatter än vad som är legio i EU.

 

Sverigedemokraterna menar därför att ett återinförande av skatten på handelsgödsel kan ske enkom om de svenska lantbrukarna blir kompenserade i motsvarande grad på annat håll och vi menar att det sker enklast och mest effektivt genom en reduktion på energi- och dieselskatter inom jordbruket, på så sätt att skatteväxlingen blir helt neutral ur ett statsfinansiellt perspektiv. Detta är i mångt och mycket att betrakta som en återgång till de regler som gällde innan 2009.

 

Sverigedemokraterna reserverar sig gentemot motion 2010/11:Sk348 till förmån av vad som anförs i stycket ovan."

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055