Skip to main content

Se över sekretess- och tystnadspliktsregler för anmälan av unga vuxna på HVB-hem

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 06:40 CET

Personal som bär pistol och barn som ingen vet var de är. Detta är verkligheten på många av de HVB-hem som ökar i antal i Sverige i takt med att vi tar emot allt fler ensamkommande barn och ungdomar. Exemplen på det sociala haveriet på HVB-hemmen är många. HVB-hemmens personal har ingen aning om var barnen är och barnen skickas till HVB-hem som inte ens är godkända att bedriva HVB-verksamhet. Berörda myndigheter har dessutom upptäckt att personal på boenden till och med bär pistol då de är rädda för de barn och ungdomar som bor där.

En orsak till problemet är att alla de som bor på HVB-hem inte är barn utan egentligen unga vuxna. Personal på boenden vittnar om att man upptäckt att flera barn är mycket äldre än vad Migrationsverket tidigare konstaterat, men på grund av att det råder stor oklarhet kring när man får bryta sekretessreglerna och anmäla att en person är äldre så vågar man inte rapportera eller anmäla detta.

Sverigedemokraterna har sedan många år krävt ålderskontroller på de som kommer till Sverige. I nuläget är det många som bor på hem som aldrig har ålderstestats och som troligen är äldre än vad de har uppgivit. Barn bör inte placeras tillsammans med vuxna. Den gruppvåldtäkt som nyligen ägde rum på ett HVB-hem mellan personer som bodde på hemmet vittnar om hur otrygga och farliga situationer som kan uppstå när man blandar vuxna och barn.

- Jag tycker att det här är ett socialt haveri säger Per Ramhorn, ledamot i socialutskottet för SD. Samhället sviker de barn som faktiskt är barn som tvingas bo tillsammans med vuxna män på HVB-hem. Vi äventyrar deras säkerhet och trygghet.

Vi kräver därför att regeringen ser över de sekretess- och tystnadspliktsregler som reglerar när personalen får anmäla att någon är äldre än vad man tidigare har trott. Det är viktigt att personalen får veta när de ska anmäla och bryta sekretessen när de har fått anledning att tro att någon äldre än vad man tidigare har utgivit sig vara.

-Vi vill att det ska finnas ett uttryckligt krav på att man som personal är skyldig att anmäla när man fått anledning att misstänka att någon i själva verket inte är barn utan är vuxen. Detta bör regeringen vidta åtgärder för att omgående komma tillrätta med, säger Per Ramhorn.

För ytterligare information kontakta Per Ramhorn, riksdagsledamot i Socialutskottet och talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor:

070-825 07 81