Skip to main content

Storsatsning på idrott en nyhet ur SD:s budgetmotion

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 16:51 CEST

Sverigdemokraternas budgetförslag, som presenteras idag, innehåller en storsatsning på svensk idrott. Partiet vill anslå 620 miljoner kr mer än regeringen i stöd till idrotten under den kommande budgetperioden. I satsningen ryms ökade anslag till såväl spets- som breddidrott.


Sverigedemokraternas idrottspolitiske talesperson, Mattias Karlsson, kommenterar:


- Att upprätthålla såväl bredd som spets inom den svenska idrottsrörelsen är mycket viktigt eftersom de förutsätter varandra. Till skillnad från regeringen väljer vi att ge fortsatt stöd till den elitsatsning som syftar till att stärka den svenska idrottens internationella konkurrenskraft och ge oss nya framgångsrika idrottsstjärnor och förebilder som kan locka fler barn och ungdomar till idrottsrörelsen.

- Att stödet till idrotten inte räknas upp enligt pris och löneomräkning, PLO, innebär i praktiken att anslaget gradvis urholkas för varje år, vilket i förlängningen riskerar att drabba idrottsrörelsens basverksamhet och barn- och ungdomsidrotten. För att undvika detta vill Sverigedemokraterna införa en årlig PLO-uppräkning av stödet till idrotten och vi anslår också erfoderliga medel till detta. Totalt utökar vi stödet till idrotten med 620 miljoner kr mer än regeringen under budgetperioden.

 

För vidare information kontakta:

Paula Bieler
Politisk sekreterare hos Mattias Karlsson
Telefon: 08-786309
E-post: paula.bieler@riksdagen.se