Skip to main content

Sverigedemokraterna bildar ny ungdomsverksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2015 14:55 CEST

Sverigedemokraternas partistyrelse fattade idag följande två beslut.

1. Att formellt bryta med det förbund som i dag går under namnet Sverigedemokratisk Ungdom (SDU).
2. Att VU ska starta upp en ny ungdomsverksamhet kallad Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) inom ramen för partiet.

Beslutet fattades mot bakgrund av SDU-kongressens val av ny förbundsledning. Valet tolkas som en tydlig signal att SDU vill fortsätta den konfliktlinje som präglat relationerna mellan partiet och förbundet de senaste åren. Ställda inför premissen om ytterligare ett konfliktfyllt verksamhetsår har partistyrelsen istället beslutat att de bägge organisationerna nu ska gå skilda vägar.

Konflikten mellan Sverigedemokraterna och ledningen för Sverigedemokratisk Ungdom grundar sig i ideologiska skiljaktigheter. Sverigedemokraternas medlemmar har valt att enas kring begreppen öppen svenskhet, socialkonservatism och demokrati. Ungdomsförbundet har i det längsta undvikit att ställa sig bakom detta.

Partiet kommer under hösten att bygga en ny, stabil och konstruktiv ungdomsrörelse. Denna ska syfta till att förbereda unga människor för att bli framtida sverigedemokratiska politiker, driva intern opinion i ungdomspolitiska frågor och att vända Sverigedemokraternas sjunkande väljarstöd i den yngsta väljargruppen.