Skip to main content

Sverigedemokraterna fällde uttalande från Region Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:35 CET

Med anledning av att Ansvarskommittén idag presenterat sitt slutbetänkande angående vilka uppgifter stat, kommuner och landsting/regioner ska ansvara för i framtiden med särskild fokus på frågor om regional utveckling och hälso- och sjukvård ville idag Region Skåne gå ut med ett gemensamt uttalande om hur positivt man ser på Ansvarskommitténs slutbetänkande.Förslaget till uttalande innehöll formuleringar som sverigedemokraterna inte kan ställa sig bakom. Bland annat menade man att det var positivt att i framtiden kunna föra över fler ansvarsområden från staten till regionerna.- Vi är visserligen för ett visst regionalt självstyre, framförallt i frågor som rör sjukvården och regional utveckling, men vi ser en fara för nationalstaten i den allt mer ökande politiska viljan att regionalisera landet och låta regionerna få allt mer självbestämmande och ansvar även i frågor som traditionellt sett varit inom statens ansvarsområde, säger Björn Söder, sverigedemokraternas gruppledare i regionfullmäktige.- Samtidigt som man försvagar nationalstaten försvagas även den lokala demokratin genom att förslag som hör hemma på den lokala nivån flyttas längre från folket genom centralisering till storregionerna.- Region Skåne har en gemensam identitet och historia vilket innebär en naturlig region, men många övriga delar av Sverige har inte en sådan naturlig gemenskap och därför bör försiktighet iakttas vad gäller skapandet av nya stora regioner. Vi ser vidare skapandet av nya regioner - ibland gränsöverskridande genom EU:s försorg - som en början till att slå sönder nationalstaterna och bildandet av ett federalt EU. Detta motsätter sig sverigedemokraterna, fortsätter Björn Söder och avslutar:- Att de olika partierna, inklusive sverigedemokraterna, i Region Skåne uttalar sig positivt om regionalt självstyre innebär uppenbarligen inte att man i slutänden har samma mål. Det står nu klart.

För mer information:

Björn Söder

Gruppledare Region Skåne

Tel: 044-309 34 49

E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.seErik Almqvist

Politisk sekreterare Region Skåne

Tel: 0731-504 504

E-post: erik.almqvist@sverigedemokraterna.se