Skip to main content

Sverigedemokraterna JO-anmäler Trollhättans kommun – Jimmie Åkesson: ”Dags att sätta ned foten! Jämställdhet är viktigare än mångkulturalism”

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2013 16:28 CEST

Lokaltidningen ttela rapporterar idag om ett fall i Trollhättans kommun där en praktikant vägrade ta sin kvinnliga arbetsledare i hand med hänvisning till att han av religiösa skäl inte kan ta någon kvinna i hand utan att behöva tvätta sig efteråt. Den kvinnliga arbetsledaren meddelade då praktikanten att hans arbetsuppgifter krävde att han kunde ta alla människor i hand och sade att arbetsplatsen erbjöd möjligheter för honom att tvätta sig efter varje handskakning med en kvinna. Mannen accepterade inte detta utan valde att koppla in Diskrimineringsombudsmannen. Trollhättans stad löste konflikten genom att betala ut ett skadestånd på 30 000 kr till mannen och tilldela den kvinnliga arbetsledaren en skriftlig varning för att hon brutit mot kommunens mångfaldsplan.


Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har reagerat starkt på händelsen och partiet beslutade idag att anmäla Trollhättans kommun till Justitieombudsmannen.


Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kommenterar:


- Det här fallet är mycket upprörande. Att en man som vägrar ta kvinnor i hand skall tilldömas skadestånd och att en kvinna som utsätts för kränkande särbehandling skall tilldelas en varning är helt absurt och ett hån mot såväl jämställdheten som den svenska värdegrunden.


- Fall som detta blixtbelyser det faktum att principerna bakom den mångkulturalistiska ideologin är förkastliga och ohållbara. Det är hög tid att från politiskt håll sätta ned foten! Jämställdheten mellan män och kvinnor måste vara överordnad mångkulturalismen. Vi hoppas att justitieombudsmannen kan utreda huruvida kommunen agerat i enlighet med den gällande lagstiftningen och skulle det visa sig att så är fallet måste lagen snarast möjligt skrivas om.


För vidare information:

Linus Bylund
Pressekreterare hos Jimmie Åkesson
Telefon: 0708 – 18 09 62
E-post: linus.bylund@sverigedemokraterna.se

Henrik Gustafsson 
Informationssekreterare 
Telefon: 0725-898378 
E-post: henrik.gustafsson@sverigedemokraterna.se

Martin Kinnunen
Pressansvarig 
Telefon: 0708-180943 
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se