Skip to main content

Sverigedemokraterna kommentar den misslyckade finansieringen av försvaret

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2017 11:57 CEST

Partierna bakom försvarsöverenskommelsen har misslyckats med att ge Försvarsmakten de pengar som det finns ett akut behov av. Det saknas idag 10 miljarder kronor för att kunna fylla identifierade behov i den redan beslutade försvarsmaktsorganisationen.

Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson kommenterar:

- Sverigedemokraterna står för uppbyggnaden av ett starkt svenskt försvar och för en linje där hela Sverige skall försvaras genom ett återinförande av en värnpliktsbaserad organisation med modern utrustning. För att åstadkomma detta är vi beredda att tillskjuta de resurser som krävs.

Redan i det budgetförslag som Sverigedemokraterna lade fram i budgetprocessen i höstas tog vi fram finansiering för att täcka Försvarsmaktens behov. Under perioden 2018-2020 skulle det motsvara 15 miljarder kronor. Om det skulle visa sig att det finns ytterligare akuta behov i den alltmer skärpta situation som Sverige och hela Östersjöområdet befinner sig i så är vi beredda att diskutera tillförandet av ytterligare resurser till Försvarsmakten.

--

Vid frågor eller för mer information, kontakta Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson:
08-786 64 24