Skip to main content

Sverigedemokraterna kräver åtgärder mot svenskfientlighet efter uppgifter om mordförsök i Södertälje

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 07:21 CEST

Enligt uppgifter i media, blev nyligen en ung kvinna i Södertälje först kallad "svennehora" och sedan överfallen och brutalt misshandlad av 20-25 män med invandrarbakgrund. Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, menar att om händelsen är korrekt återgiven, så är den tyvärr inte ett isolerat fall och han kräver nu krafttag mot den ökande svenskfientligheten i samhället.

- Fall där det underliggande eller uttalade motivet är svenskfientlighet tycks tyvärr bli allt vanligare. Flera svenska studier och expertutlåtanden har visat att invandrare är klart överrepresenterade som förövare och svenskar som brottsoffer. Vi har också kunnat se ett liknande mönster i andra västländer med stor invandring, säger Jimmie Åkesson.

- Politiker, myndigheter och media måste sluta blunda för svenskfientligheten och istället ta krafttag för att motverka problemet. Vi är övertygade om att den enda långsiktigt hållbara lösningen är en återgång till assimileringspolitiken och ett återskapande av en gemensam identitet i samhället. På kort sikt bör man dock kunna vidta ett antal konkreta och mindre politiskt kontroversiella åtgärder för att stävja svenskfientligheten. Skolorna måste börja uppmärksamma svenskfientligheten i sitt värdegrundarbete, inga medel bör tilldelas antirasistiska projekt eller organisationer om de inte samtidigt förbinder sig att uttryckligen ta upp också svenskfientligheten. Även lagstiftningen måste ändras och bli lika för alla så att även svenskar kan få skydd av till exempel lagen om hets mot folkgrupp, vilket inte är fallet idag, avslutar Jimmie Åkesson.

För vidare information:

Mattias Karlsson
Pressekreterare (Sd)
Tel: 0708- 18 07 66
E-post: mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se