Skip to main content

Sverigedemokraterna lägger förslag om kommunala bostadsköp

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 11:34 CET

Under flera år har kommuner köpt bostadsrätter på den privata bostadsmarknaden. På senare år har det främst handlat om att ordna boende åt nyanlända invandrare utifrån bostadskravet i anvisningslagen som tvingar kommuner att ta emot en viss kvot nyanlända invandrare. 

Kommuners bostadsköp kostar miljoner i skattepengar och budar också inte allt för sällan mot kommunens egna invånare. Detta ger en marknadspåverkande effekt samtidigt som lagen möjliggör att bostadsrättsföreningar tvingas mot sin vilja att godkänna kommuner och landstings bostadsköp och att de blir en del av föreningen.

Idag kl. 12 debatteras frågan i riksdagen.

Sverigedemokraterna föreslår följande åtgärder för att komma till rätta med kommunala bostadsköp.

  • Bostadsrättsförening ska ha rätt neka kommun att köpa bostadsrätt.
  • Bostadsrättsförening ska ha rätt ta ut en förhöjd hyra av kommunen då bostadsinnehavaren inte kommer att bidra till föreningen och vara med det gemensamma ägandet som bostadsrätt innebär.
  • Föreslå att en utredning tillsätts för att se över systemet med kommun- och landstingsköp av bostäder och där bland annat se över:
    • Om budgivning från kommun/landsting ska tillkännages till andra budgivare under budgivningen.
    • Om kommuner/landsting endast ska ges möjlighet att köpa bostäder som har ett fast pris.

Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson, kommenterar:

- Föreningsfriheten är viktig där vi anser att bostadsrättsföreningar själva ska få avgöra vilka som ingår i föreningen. När kommuner köper bostäder så är det svårt för föreningarna att ha koll på vilka som bor där och föreningsgemenskapen går förlorad vad gäller boende och ansvar för fastigheten.

- Senaste årens kommunala bostadsköp främst till nyanlända invandrare har gjort att Sverigedemokraterna nu föreslår förändringar i nuvarande lagstiftning.

----

Vid ytterligare frågor eller för mer information kontakta Roger Hedlund på telefonnummer 070-496 65 77 eller Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.