Skip to main content

Sverigedemokraterna lovar avskaffad pensionärsskatt, på riktigt

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2014 09:30 CEST

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag presenterade Jimmie Åkesson en av partiets viktigaste valsatsningar. Sverigedemokraterna föreslår att pensionärsskatten helt ska avskaffas senast 2018. Avskaffandet kommer att göras i flera steg under mandatperioden. Enligt Riksdagens utredningstjänst skulle det kosta omkring 14 miljarder att direkt avskaffa pensionärsskatten. På en pressträff i Almedalen (i parken) kl 11 kommer Jimmie Åkesson prata mer om pensionärsskatten samt partiets kommande valkampanj,

Jimmie Åkesson kommenterar: 

-  Under alliansens åtta år vid makten har ett genomsnittligt pensionärshushåll betalat över 100 000 mer i skatt än ett jämförbart hushåll som förvärvsarbetar. Det är inte rimligt och detta förhållande kan inte tillåtas fortgå. Under mandatperioden har Sverigedemokraterna lagt fram flera budgetförslag där vi kraftigt velat minska skatteklyftan mellan inkomst av tjänst och inkomst av pension. Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare. 

- Till skillnad från Socialdemokraterna som lovar att ta bort en liten del under mandatperioden, och hela pensionärsskatten kanske någon gång i framtiden, lovar vi avskaffad pensionärsskatt, på riktigt.  

Fortsatt ökade kostnader för migrationspolitiken 

Sverigedemokraterna kommer att presentera en detaljerad finansiering i samband med att valmanifestet presenteras under valrörelsen. På migrationsområdet räknar Sverigedemokraterna på grund av en fortsatt ökad invandring kunna öka besparingarna. Under 2013 beviljade Sverige flest antal asylansökningar av alla länder i hela EU och ingenting tyder idag på att massinvandringen kommer att upphöra. Under perioden 2014-2017 har regeringen sammanlagt skruvat upp utgiftsprognoserna till migrations- och integrationsområdet med över 19 miljarder. Konjunkturinstitutet varnade i juni i år för att kostnaderna till följd av tillfällig bosättning kommer att öka ytterligare. Migrationsverket har vid flera tillfällen skruvat upp sina prognoser och myndigheten befinner sig just nu i beredskapsläge på grund av den höga tillströmningen som just nu ligger på närmare 2500 personer i veckan. Sammantaget talar detta för ökade kostnader på migrationsområdet de närmaste åren vilket också skapar ökade möjligheter till besparingar. 

Ny bankskatt 

Utöver besparingar till följd av en mer ansvarsfull migrationspolitik och en mer effektiv biståndspolitik föreslår partiet införandet av ny skatt riktad mot de fyra storbankerna. Denna skatt föreslås baseras på samma avgiftsunderlag som gäller för stabilitetsfonden. Förslaget bygger på en modell som Företagsskattekommitten lanserade tidigare i år och partiet räknar med att bankskatten skulle tillföra minst fyra miljarder till statens finanser årligen. 

Jimmie Åkesson kommenterar: 

- Storbankerna gör idag enorma vinster. Senaste året gjorde man sammanlagda vinster på över 90 miljarder. Dessa vinster möjliggörs bland annat tack vare att skattebetalarna tar risker som möjliggör bankernas låga upplåningskostnader. Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland är några av de länder som idag använder sig av liknande bankskatter.