Skip to main content

Sverigedemokraterna motsätter sig upphandling av ambulanssjukvård inom hela Region Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 15:11 CEST

Regionstyrelsen i Skåne beslutade idag att KAMBER-Skåne ges i uppdrag att genomföra upphandling av amulanssjukvården i hela Region Skåne. Sverigedemokraterna reserverade sig emot beslutet och anser att beslutet är mycket olyckligt.

- Vi anser det vara viktigt att behålla viss verksamhet i offentlig regi för att kunna jämföra med privata aktörers verksamhet. Det är viktigt att Region Skåne även fortsättningsvis går i bräschen för god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden, säger Björn Söder, Sverigedemokraternas ledamot i regionstyrelsen.

Motivet till upphandling är besparingsskäl och i handlingarna konstateras att det sannolikt inte finns någon större besparingspotential i den verksamhet som idag ligger på entreprenad.

- Besparingarna skall göras inom ramen för regionens egen verksamhet. Dessutom är besparingarna inte omedelbara utan skall hämtas hem under hela avtalsperioden. Besparingarna skall främst ske genom personalminskningar, vilket vi motsätter oss, säger Björn Söder och fortsätter:

- Med tanke på hur personalsituationen ser ut idag i den verksamhet som ligger på entreprenad anser vi det vara mycket olyckligt om hela regionens ambulanssjukvård läggs på entreprenad. Ett beslut om upphandling av ambulanssjukvården borde dessutom strida mot den politiska majoritetens egna strategiska mål där medarbetare skall uppleva delaktighet och inflytande.

För mer information:
Björn Söder
Ledamot i regionstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna
Tel: 044-309 34 49
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Jens Leandersson
Politisk sekreterare
Tel: 044-309 34 07
E-post: jens.leandersson@skane.se