Skip to main content

Sverigedemokraterna presenterade sin utrikespolitik

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 16:34 CET

För första gången deltog Sverigedemokraterna på onsdagen i riksdagens utrikespolitiska debatt. Sven-Olof Sällström presenterade partiets utrikespolitiska deklaration. I sitt anförande talade Sällström för att biståndet i större utsträckning ska inriktas på katastrof- och humanitärt bistånd samt att biståndsmålet bör sänkas till förmån för FN:s rekommenderade nivå på 0,7 % av BNI. Regeringen kritiserades för beslutet att Sverige ska deltaga i FN:s råd för mänskliga rättigheter tillsammans med ett flertal diktaturstater. I rådet ingår exempelvis länder som Libyen, Iran, Sudan och Saudiarabien.

Sällström gick också till angrepp på Socialdemokraterna:

-  I samband med nyhetsbevakningen av demonstrationerna i Nordafrika har det på något underligt sätt fallit bort att Hosni Mubaraks maktparti faktiskt hade ett systerparti här i Sverige, nämligen Socialdemokraterna. I den så kallade Socialistinternationalen ingår de svenska socialdemokraterna, men också sådana partier som Hosni Mubaraks NDP och det tunisiska maktpartiet RCD ingår eller har ingått i denna illustra församling.

- Det är inte utan att man anser att Socialdemokraternas tal om demokrati och mänskliga rättigheter ekar en smula ihåligt när man betänker vilka partier som man har valt att omge sig med i denna diktaturernas international.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055