Skip to main content

Sverigedemokraterna presenterade valmanifest till kyrkovalet

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 11:00 CEST

Sverigedemokraterna ställer i valet upp med listor i samtliga stift till kyrkans högst beslutande
församling – kyrkomötet. Vidare kandiderar man till samtliga stift, förutom två, samt till 40-talet kyrkofullmäktigeförsamlingar. Totalt kandiderar närmare 140 Sverigedemokrater från olika delar av landet till beslutande församlingar i Svenska Kyrkan. Med start idag sparkar Sverigedemokraterna igång partiets valrörelse på allvar.

Senare under dagen kommer partiets kampanjhemsida för kyrkovalet att lanseras.

Mattias Karlsson, ledamot i partiets verkställande utskott, som har haft ansvaret för framtagande
av valmanifestet:

– Trots det låga intresset är kyrkovalet viktigt oavsett om man är troende eller inte. Genom
historien har kyrkan varit nära sammanflätad med Sverige och kyrkans roll som kulturbärare består. På grund av detta har Svenska Kyrkan en särställning i Sverige och kan inte jämställas med andra religiösa församlingar. Detta är också grunden till Sverigedemokraternas engagemang i Svenska Kyrkan.

– Dagens kyrka har i stor utsträckning tappat kontakten med sin kärnverksamhet. Vi vill bland annat
ha till stånd en nolltolerans inom Svenska Kyrkan mot kyrklig samverkan med vänsterextrema grupper och andra våldsbejakande, antidemokratiska rörelser. Svenska Kyrkan måste också upphöra med att ta ställning för civil olydnad så som t ex gömmande av personer som håller sig undan avvisningsbeslut.

– Vår förhoppning är att vi återigen ska kunna fördubbla oss. Det viktigaste just nu är att få alla
Sverigedemokrater att ta sig till vallokalerna och rösta. Lyckas vi med det kommer valet att bli en stor framgång.


Julia Kronlid, riksdagsledamot och toppkandidat i kyrkovalet, brinner för att kyrkan ska stå
upp för sin kristna identitet

– Utvecklingen som pågår där kyrkan ger avkall på sina traditioner och tonar ned sin kristna identitet måste upphöra.. Vi vill inte se en kyrka som understödjer islams frammarsch i Sverige. Vi vill inte se
en kyrka som bidrar till fortsatt upplösning av normer och traditionella gemenskaper. Vår vision är istället en bred och offensiv folkkyrka där det kristna budskapet ska få i centrum för all verksamhet. En kyrka som bejakar sin roll att förvalta vårt kristna kulturarv. En kyrka som i det internationella
arbetet stödjer förföljda kristna samtidigt som man i högre grad prioriterar de behov som finns på hemmaplan bland exempelvis äldre, sjuka och hemlösa. En kyrka som står upp för barnen, familjen och äktenskapet. Vår vision är en kyrka som kan hitta nya arbets och kommunikationsformer utan att för den skull göra avkall på sina värden, sin värdighet eller traditioner. Kort sagt; en kyrka i tiden, men inte av tiden.

 

Ladda ned valmanifestet kyrkoval 2013


 

För vidare information:

Martin Kinnunen

Pressansvarig 

Telefon: 0708-180943 

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

Henrik Gustafsson 

Informationssekreterare 

Telefon: 0725-898378 

E-post: henrik.gustafsson@sverigedemokraterna.se