Skip to main content

Sverigedemokraterna presenterar fyra fokusområden inför valåret

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2017 12:23 CEST

Sverigedemokraterna presenterar fyra inriktningsprogram på fokusområdena migration, sammanhållning, sjukvård och kriminalpolitik.

Sverigedemokraternas partistyrelse har antagit fyra stycken inriktningsprogram på fokusområdena migration, sammanhållning, sjukvård och kriminalpolitik. Dessa har skickats ut på remiss och kommer att läggas fram som förslag till Landsdagarna i november. I dessa inriktningsprogram adresseras de problem vi som nation gemensamt kommer att få tampas med de under överskådlig framtid.

Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson, kommenterar:

- De senaste åren har tydligt visat hur viktigt det är med kontroll över våra gränser och ett helhetsgrepp om migrationen. Den politik som styrt på området, både globalt men framförallt här i Sverige, har varken varit genomtänkt eller hållbar. Det måste ändras.

Aron Emilsson, talesperson för sammanhållning, kommenterar:

- Sammanhållningen måste stärkas. Sverige är vårt gemensamma hem. Här byggs social tillit medborgare emellan, här känner vi samhörighet och solidaritet. Här gör vi vår plikt innan vi kräver vår rätt, med vetskap om och stolthet över att vårt bidrag bygger samhället starkare.

Per Ramhorn, sjukvårdspolitisk talesperson, kommenterar:

- Svenska patienter ska kunna känna sig säkra och trygga med att få tillgång till en tillgänglig sjukvård av högsta kvalité. Vår målsättning är inte att korta vårdköerna. Vår målsättning är att ta bort vårdköerna helt och hållet. Vi ska inte ha väntetider i svensk sjukvård.

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson, kommenterar:

- Vår politik har en tydlig utgångspunkt ur brottsofferperspektivet. Idag tas större hänsyn till brottslingars intressen och brottslingars integritet än att värna om skötsamma människors rätt till trygghet och brottsoffrens rätt till upprättelse. Vår politik sviker inte brottsoffren och vår politik kommer på riktigt att bekämpa den allt mer utbredda kriminaliteten.


Här nedan hittar ni respektive inriktningsprogram:

Sverigedemokraternas kriminalpolitiska inriktningsprogram 

Sverigedemokraternas migrationspolitiska inriktningsprogram

Sverigedemokraternas sammanhållningspolitiska inriktningsprogram

Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiska inriktningsprogram


--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per epost på press@sd.se