Skip to main content

Sverigedemokraterna sätter stopp för införandet av lagen om kvotering av bolagsstyrelser

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 16:02 CET

Idag beslutar riksdagen att definitivt stoppa regeringens planer på kvotering av bolagsstyrelser. Även regeringens möjligheter att gå omvägen via EU för att få igenom kvoteringen stoppas. Den nivå som regeringen annars nämnt är att det ska finnas minst 40% av det underrepresenterade könet.

Mikael Eskilandersson, konsumentpolitisk talesperson, kommenterar:

- Det är viktigt att ägarna har möjlighet att tillsätta den styrelse som de själva önskar utifrån kompetensen, kunskap och erfarenhet. Att dela upp människor efter kön och därefter kvotera en viss mängd av varje till en styrelse blir diskriminerande i det enskilda fallet, där könet mycket väl kan bli avgörande för möjligheten att ingå i styrelsen.

Det är enligt Sverigedemokraterna inget bra mått på jämställdhet, eller avsaknad av jämställdhet, om en styrelse har mer eller mindre än 60% av ett kön i sin styrelse. Det förekommer även bland stora bolagsstyrelser att andelen kvinnor i styrelsen överstiger 60% vilket alltså enligt regeringen är ett tecken på ojämställdhet. Ett exempel på ett sådant bolag är KappAhl, som sedan december 2016 har över 66% kvinnor i styrelsen. Om regeringens kvoteringslag hade gällt när KappAhl hade sin årsstämma, så hade de tvingats byta en av kvinnorna i styrelsen mot en man.

Mikael Eskilandersson:

- Kvotering går på tvärs mot den inställning vi har, där människor ska ha samma möjligheter oavsett kön och där kön aldrig ska bli avgörande för vilka möjligheter du har att få en plats i en styrelse.

Totalt är det fyra punkter som regeringen fälls på i Civilutskottets betänkande om Associationsrätt (2016/17:CU6). Det är följande fyra punkter där Sverigedemokraterna och Allianspartierna intagit en gemensam ståndpunkt.

  • Regeringen bör verka för att det även fortsättningsvis ska vara en fråga för ett aktiebolags ägare att bestämma könsfördelningen i styrelsen.
  • Regeringen bör inom EU verka för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr.
  • Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.
  • --

    Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.