Skip to main content

Sverigedemokraterna välkomnar regeringens omsvängning om barnäktenskap

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 13:56 CEST

Sverigedemokraterna välkomnar att regeringen nu svänger om barnäktenskap och säger sig vara för ett totalförbud i Sverige. Regeringen kommer att lägga lagförslag kring barnäktenskap och den nya lagen är tänkt att träda i kraft 1 januari 2019.

Mikael Eskilandersson, familjerättspolitisk talesperson, kommenterar:

- Bra att regeringen äntligen verkar förstå allvaret, men tråkigt att regeringen inte agerat långt tidigare för att totalförbjuda alla barnäktenskap. Många andra frågor har prioriterats betydligt högre och där har det också kommit konkreta lagförslag. Exempelvis har regeringen prioriterat en broschyr för personer som är gifta med barn istället för ett förbud. Det är också märkligt att frågan om barnäktenskap, som kan tyckas självklar och där flera andra länder gått före och visat vägen, ska behöva så lång handläggningstid.

Ett förbud mot barnäktenskap är ett steg i rätt riktning, men nu när övriga partier till synes är överens om ett totalförbud mot barnäktenskap är det hög tid att fundera över nästa steg.

Mikael Eskilandersson:

- Under flera år var Sverigedemokraterna ensamma om att driva på för en lagstiftning mot barnäktenskap. I nästa steg kräver vi att regeringen inför en 24-års regel, efter dansk modell, även i Sverige. 24-års regeln gäller för äktenskap med personer från länder där barnäktenskap och tvångsäktenskap är vanliga. Detta har haft bevisad effekt på framförallt unga invandrarflickors studier och utbildningsnivå, som ökat markant. En liknande lagstiftning i Sverige bör snarast införas för att undvika att unga kvinnor tvingas till äktenskap, genom påtryckningar av släkt och familj. Det är för oss oacceptabelt att unga flickor används som handelsvara för att ge släktingar uppehållstillstånd i Sverige.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Mikael Eskilandersson 070 - 765 84 79