Skip to main content

Sverigedemokraterna värnar den personliga assistansen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 14:50 CEST

På socialutskottets möte idag behandlades ett förslag till utskottsinitiativ från Vänsterpartiet. Förslaget till utskottsinitiativ handlade om frågan om personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och innehöll ett förslag på att en skrivning som återfinns i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ska strykas.

Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget från Vänsterpartiet om att skrivningen ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” skulle strykas i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan. Förslaget att stryka den skrivningen är viktig då det redan går att se de negativa konsekvenserna som den har medfört - att personer med funktionsnedsättning har fått sina assistanstimmar nerdragna eller i vissa fall helt indragna.

Carina Herrstedt, riksdagsledamot i socialutskottet, kommenterar:

- Vi ställde oss bakom förslaget om att göra strykningen i regleringsbrevet men tyvärr fick vi inte med oss en majoritet i utskottet på detta förslag. Det är mycket olyckligt att det inte blev majoritet för förslaget. Vi är väldigt förvånade och besvikna över att Moderaterna inte ställde sig bakom initiativet.

- Kostnadsutvecklingen har varit stor på detta område, det råder ingen tvekan om det men ingen verkar reagera lika drastiskt när det gäller kostnadsutveckling inom andra områden och min bestämda uppfattning är att det definitivt inte är här vi i första hand ska agera, detta är en rättighetslag

- Detta är ett svek mot personer med i behov av assistans. Någon måste sätta stopp för det som sker just nu.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per epost på press@sd.se