Skip to main content

Sverigedemokraterna värnar småföretagarna

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 13:44 CEST

Centerpartiet har gjort ett utspel om att förändra arbetsrättslagstiftningen. Tydligen känner partiet ett behov av att profilera sig som ett företagsvänligt parti. Idag får företag med färre än tio anställda göra undantag för två personer i turordningslistan vid uppsägningar. Centern vill att alla företag, också de största, ska få göra detta. Sverigedemokraterna anser inte att storföretagen behöver undantagsregler utan vi menar att det viktiga är bevara rätten för småföretag att behålla nyckelpersoner. Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesman, Per Björklund, kommenterar centerpartiets utspel:

- Det finns ingen anledning att införa undantagsregler även för storföretagen utan det viktiga är att bevara möjligheten för småföretagen att behålla nyckelpersoner. Vi kan också tänka oss att låta småföretag göra undantag för tre personer istället för två. Större företag kan däremot hantera neddragningar inom ramen för nu gällande regler.

- Vi stöder däremot centerns tankar om att fackliga organisationer inte ska få vidta stridsåtgärder mot företag där man inte har några medlemmar. Föreningsrätten, liksom rätten att inte vara med i föreningar, är grundläggande demokratiska rättigheter. Vi värnar om rätten att sluta kollektivavtal, och facken ska ha rätt att värva medlemmar vid alla företag. Det är inte acceptabelt att arbetsgivare motsätter sig detta. Rätten för de anställda att inte vara med i facket måste då innebära att facken inte kan vidta stridsåtgärder mot en arbetsplats där man saknar medlemmar. Sverigedemokraterna ser också positivt på centerns förslag om att samordna dagens arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Idag är det ett problem att vissa människor hamnar utanför arbetsmarknaden eftersom försäkringssystemen inte stimulerar till återgång i arbete på ett samordnat sätt, avslutar Per Björklund.


För vidare information:

Per Björklund
Arbetsmarknadspolitisk talesman
E-post: per.bjorklund@sverigedemokraterna.se
Telefon: 0455-151 33

Martin Kinnunen
Bitr. pressekreterare
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se
Telefon: 0736-72 85 56