Skip to main content

Sverigedemokraterna vill ha svar angående Region Skånes syn på etniska och religiösa vårdcentraler

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 13:24 CEST

I Sverige idag finns etniska och religiösa förskolor, skolor och äldreboenden. Nu rapporteras det att inom ramen för Vårdval Stockholm lanseras idéer om vårdcentraler med inriktning på invandrare, i första hand från Mellanöstern. Vid dessa vårdcentraler skall språklig och kulturell kompetens finnas för att tillmötesgå olika behov och krav som ställs från invandrargrupper och som inte vanliga vårdcentraler anses kunna möta. Sverigedemokraterna i Region Skåne kräver nu svar om regionen förespråkar liknande vårdcentraler i Skåne.

Stockholms läns finanslandstingsråd, moderaten Catharina Elmsäter-Svärd, välkomnar vårdcentraler som är uppdelade efter etnisk och/eller religiös tillhörighet. Hon anser dessutom, enligt tidningen Riksdag & Departement, att segregering kan vara en fördel. Kritiker hävdar däremot bestämt att sådana vårdcentraler skulle innebära apartheid i Sverige och att män kan tvinga sina kvinnor att uppsöka muslimskt dominerade vårdcentraler för att kunna kontrollera sina kvinnor.

Sverigedemokraterna i Region Skåne vill nu ha svar från Hälso- och sjukvårdnämndens ordförande, Henrik Hammar (m), om han delar sin partikollegas syn på etniska och religiösa vårdcentraler:

- Inom Region Skåne håller nu Vårdval Skåne på att ta form. Därför är det mycket intressant att höra hur den politiska ledningen ser på etniska och religiösa vårdcentraler i Skåne. Jag vill därför ha svar om Henrik Hammar delar sin partikollegas syn och hur det i så fall rimmar med Region Skånes arbete för integration, säger Björn Söder, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Skåne.

- Om det är så att Hammar inte delar synen på etniska och religiösa vårdcentraler med sin partikollega så vill jag veta hur den politiska ledningen i regionen skall säkra att sådana vårdcentraler inte uppstår med tanke på den fria etableringsrätten inom Vårdval Skåne, avslutar Björn Söder.

För mer information:
Björn Söder (sd)
Gruppledare
Tel: 044-309 34 49
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Jens Leandersson (sd)
Politisk sekreterare
Tel: 044-309 34 07
E-post: jens.leandersson@sverigedemokraterna.se