Skip to main content

Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för permissioner

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2018 13:38 CEST

Alltför ofta händer det att Kriminalvården underlåtit att meddela målsägande om att den dömda gärningsmannen har blivit beviljad permission. Detta trots att de har blivit lovade det. För oss är detta oacceptabelt och det duger inte att komma med ursäkter i efterhand.

Det är dags för Kriminalvården att ta sitt uppdrag på allvar och att i högre utsträckning, än idag, respektera brottsoffren och deras rätt till en trygg tillvaro. Om målsägande uppgett till Kriminalvården att de vill bli meddelade när gärningsmannen har permission så är det av yttersta vikt att Kriminalvården också gör det. Brottsoffren ska kunna känna sig säkra på att de inte riskerar att stöta på sin gärningsman bara för att de inte fått den underrättelse som de har begärt.

- Permissioner används idag som en del i arbetet för att underlätta en återanpassning till samhället för intagna på anstalt. Vi menar att Kriminalvårdens arbete med permissioner behöver skärpas. Vi vill inkludera ett tydligt brottsofferperspektiv även efter en fällande dom. Brottsoffer och dess anhöriga ska aldrig behöva känna att deras rätt till trygghet och välmående äventyras av hänsyn till intagnas rehabilitering säger, Adam Marttinen Sverigedemokraternas Rättpolitiske talesperson.

För att stärka brottsofferperspektivet och skärpa kraven vid permission föreslår Sverigedemokraterna fem förslag:

  • Målsägande ska ha inflytande över när permissioner planeras och kunna neka datum som för målsägande kan vara viktiga.
  • Skärpta krav för när permissioner kan börja beviljas, dvs att utöka den så kallade kvalifikationstiden.
  • Permissioner ska endast beviljas efter att målsägande delgivits information om permission.
  • Om permission genomförs utan delgivning ska målsägande få rätt till skadestånd.
  • Livstidsdömda ska aldrig beviljas permission.

------
Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas presstjänst på telefonnummer 010-10 19 800 eller press@sd.se