Skip to main content

Sverigedemokraterna vill totalt tillskjuta 41 miljarder till Försvaret under en femårsperiod.

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 10:33 CET

Försvaret har krävt totalt 20 miljarder i försvarsanslagshöjningar och ytterligare 15 miljarder i materielinvesteringar under en femårsperiod. Sverigedemokraterna vill totalt tillskjuta ekonomiska resurser om 41 miljarder under femårsperioden. Ett förslag vi drivit även under den tidigare mandatperioden då övriga partier valde att blunda för omvärldsutvecklingen vi varnade för.

På längre sikt vill vi att försvarets tilldelning ska uppgå till minst 2% av BNP. Försvaret har underfinansierats länge, vilket gör att bristerna är stora. Större materielinvesteringar inom sjö- och luftförsvar är helt nödvändiga.

Sverige bör förfoga över minst 8 ubåtar, 12 ytstridsfartyg, 4 fulltaliga divisioner stridsflyg och modernt medelräckviddigt luftvärn. En utbyggnad av arméstridskrafterna och alla förband är också viktigt.

Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson Sverigedemokraterna

Jeff Ahl, ersättare försvarsutskottet Sverigedemokraterna

För frågor och vidare information kontakta Mikael Jansson,Försvarspolitisk talesperson Sverigedemokraterna, på telefonnummer: 070-824 97 43 / e-mail: mikael.jansson@riksdagen.se

TEST TEST