Skip to main content

Konferens Rastplats 2018 - Säkra rastplatser vid våra vägar

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 14:39 CET

  Den 15 mars 2018 bjuder Sveriges Åkeriföretag in till konferens i Göteborg, Rastplats 2018, med fokus på uppställningsplatser för yrkestrafiken. Målet är att få en större samsyn kring behov och nyttjande av våra uppställningsplatser, både idag och i framtiden. Vi bjuder in till dialog med politiker, med landets kommuner, med polisen, med varuägare, transportköpare och åkerier.

  Att det saknas uppställningsplatser över landet hörs ofta från åkeriföretagen. Detta stärks av en studie kring säkra uppställningsplatser som Trafikanalys genomförde 2016. Studien visar även att utbudet av trygga och säkra uppställningsplatser i Sverige inte alls möter efterfrågan. Idag finns endast ett handfull platser tillgängliga.

  Den stora oron bland förare för att bli utsatt för brott stärker behovet av fler trygga och säkra uppställningsplatser. Det är viktigt även ur ett arbetsmiljöperspektiv. Enligt studien framgick att 70 procent av förarna upplever brottsligheten mot yrkestrafiken i Sverige som ett problem, och hela 43 procent angav att de någon gång blivit utsatta för brott vid rast- eller uppställningsplatser i Sverige.

  Uppställningsplatser är även av största vikt för att yrkesförare ska kunna ta rast och vila inom ramen för såväl arbetstidslagstiftningen och de i lag reglerade kör- och vilotidsreglerna.

  Vi på Sveriges Åkeriföretag har under flera år arbetat med att lyfta ansvarsfrågan kring uppställningsplatser gentemot politiker, Trafikverket, transportköpare och åkerier. Frågor finns som behöver diskuteras och vi behöver komma fram till ett gemensamt förhållningssätt för vägen fram. Vad behöver göras och vem är ansvarig för vad? Med konferensen Rastplats 2018 bjuder vi in till dialog.

  • Hur ser behovet av uppställningsplatser verkligen ut? Sveriges Åkeriföretag har precis startat en studie där vi samlar in ytterligare data kring dagens behov.
  • Vad är definitionen av en säker uppställningsplats?
  • Hur ser resurserna ut för kontroll på befintliga uppställningsplatser och hur ser Trafikpolisen på nuvarande och framtida behov?
  • Vad tycker åkerierna om dagens brister och vilka åtgärder vill de se?

Välkommen och diskutera nuvarande och framtida behov på Rastplats 2018.

Rastplats 2018: 15 mars 09.00 på Nya Ullevi, Göteborg
Kontakt: Ingemar Resare, ingemar.resare@akeri.se 010-510 54 03. Patrick Magnusson, patrick.magnusson@akeri.se 010-510 54 13

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.