Skip to main content

Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel längs med vägen

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2018 07:50 CET

Ett nytt digitalt verktyg ska ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen och Sveriges Åkeriföretag, och vänder sig i första hand till yrkesförare. 

Yrkesförare är dagligen ute och kör längs våra vägar. Kriminalitet är vägburen, vilket innebär att förare längs vägen, om de vet vad de ska se efter, kan tipsa polisen vid misstanke om brott. Kunskapen om situationer en kan hamna i är avgörande för att våga tipsa. 

- Genom det nya digitala verktyget kommer förare att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt samhälle, säger Thomas Broström, regionchef i Sveriges Åkeriföretag. 

LBC Frakt Värmland är ett av åkeriföretagen som testat verktyget. 

- Transportbranschen har ett ansvar att verka för ett jämställt samhälle utan kriminella organisationer som stör vårt samhälle. LBC Frakt har valt att ta en aktiv roll i detta arbete, säger Lars Reinholdsson, vd på LBC Frakt Värmland. 

Under Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet som äger rum den 6 - 7 februari i Karlstad, håller Thomas Broström ett seminarium om transportkriminalitet, prostitution och människohandel. Initiativet till det digitala verktyget är sprunget ur samarbetet Ett Jämställd Värmland, och Sveriges Åkeriföretag kommer att verka för att sprida det till andra landsändar. 

Länsstyrelsen Värmlands uppdrag kring prostitution och människohandel 

Länsstyrelsens uppdrag är att samordna arbetet med att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål i länet, att stärka den regionala samverkan och att öka skyddet och stödet till de utsatta. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt hinder för social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Människohandel är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp. 

Läs mer om Ett Jämställt Värmland här: länk

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen för att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6000 medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy