Omodern lösning för konsumenterna

Pressmeddelande  •  2012-06-27 13:15 CEST

I dag kom utredningen ”Framtidens stöd till konsumenterna” med förslag om att centralisera landets konsumentvägledning.

– Vi är kritiska då det finns betydligt modernare lösningar som både tar tillvara regionalt engagemang och skapar nya och kreativa samarbetsformer, säger Örjan Brinkman, ordförande på Sveriges Konsumenter.

Utredningsförslagets lösning är att 25 rådgivare tillsätts på Konsumentverket. Myndigheten ansvarar även för en nyinrättad informationsportal på webben med konsumentfrågor. Men detta är, enligt Sveriges Konsumenter, en omodern och mycket riskabel lösning.

– Det är bra att alla konsumenter kan få vägledning, men risken är stor att det förebyggande arbetet runt om i landet försvinner och att många kommuner lägger ner sin rådgivning, med hänvisning till att det finns en statligt finansierad rådgivning. Här missar utredningen direktiven att det ställs allt högre krav på konsumenternas kunskap och grad av aktivitet. Detta löser man inte genom att ha en central konsumentvägledning som inte tar hänsyn till det förebyggande regionala arbetet, säger Örjan Brinkman.

Kommunernas konsumentvägledning är okänd för många och ojämnt fördelad över landet. Vissa kommuner har en väl utbyggd service med förebyggande arbete medan 84 kommuner hamnar under ”skamgränsen” för att de helt saknar eller har undermålig rådgivning, enligt Sveriges Konsumenters och Konsumentvägledarnas förenings kartläggning i år.

– Det stora problemet i dag är att kvaliteten på konsumentvägledningen är ojämn och det här förslaget kommer inte att förbättra den. Det finns däremot gott om exempel på väl fungerande verksamhet ute i kommunerna som utredningen borde ha tittat närmare på och tagit lärdom av.

Örjan Brinkman har varit expert i utredningen och har gjort ett så kallat särskilt yttrande. Där framgår det att Sverige Konsumenter föreslår att rådgivningen och relevanta delar av den centrala webbportalen genomförs genom upphandling. 

– En sådan lösning bidrar till större flexibilitet, skapar mer förebyggande arbete och tar vara på regionala samverkansmöjligheter, säger han. Konsumentverket koordinerar upphandlingen och utförarna är de lokala eller regionala verksamheterna. Detta skulle dessutom ge ideella organisationer möjlighet att bidra genom att skapa engagemang och mångfald för de konsumenter som kontaktar konsumentvägledningen. Dessutom öppnar det för långsiktigt kreativa samarbetsformer med den kommunala konsumentvägledningen, säger Örjan Brinkman.

För mer information kontakta:
Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter, tel: 070-257 50 14 eller 08-674 43 00

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 26 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, ger ut tidningen Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (3)

  En "lägsta godtagbara standard" ifr om andelen kommuner som har konsumentvägledn - på godtagbar nivå ifr om bemanning - bör fastställas av regeringen. Sjunker siffran under nivån bör förslag om obligatorisk vägledn läggas fram f Riksdagen. Det sagda bör Konsumentverket, vägledarna - o gärna äv Sveriges Konsumenter - ta med i sina remissyttranden.

  Sverker Thorslund, Täby

  - Sverker Thorslund - 2012-06-27 12:43 CEST

  Du har helt rätt i att regeringen borde ta ett större ansvar vad gäller konsumentvägledning. Sveriges Konsumenter tror dock att de anser att denna utredning ska lösa dessa problem. Om kvaliteten brister kommer vi definitivt att påpeka detta!

  - Louise Ekström - 2012-06-28 18:06 CEST

  Det engagemang från er sida som Du förutskickar, Louise, kommer säkert att behövas!

  Sverker Thorslund

  - Sverker Thorslund - 2012-06-28 18:58 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.