Skip to main content

De vill lära av svenskt industriellt byggande i trä

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2017 13:59 CEST

De utländska byggföretagarna besöker Martinsons nya fabrik i Bygdsiljum.

En delegation av utländska byggföretagare och forskare från bland annat Storbritannien, USA och Nya Zeeland besöker i veckan Sverige för att lära sig mer om industriellt byggande i trä.

-Sverige är världsledande på det industriella byggandet i trä. Aktörer såsom Lindbäcks Bygg, BoKlok, Moelven Byggmodul och Derome väcker internationellt intresse och är internationella föredömen, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, och värd för besöket.

-Många länder ligger ljusår ifrån det här sättet att bygga bostäder, men kraven på att höja effektiviteten och sänka kostnaderna är stora även i dessa länder. Jag ser därför stora exportmöjligheter för det moderna , industriella svenska träbyggandet under kommande decennium. Det handlar om export av både tekniskt kunnande, komponenter och till och med hela hus på sikt.

En av orsakerna till den svenska tätpositionen är samarbetet mellan akademi, näringsliv och det offentliga, det som kallas Triple Helix-modellen.

-Det är en innovationsmodell som har bidragit till att utveckla det svenska industriella träbyggandet och är en bidragande faktor till att vi i dag ligger så långt framme. Det har skett en växelverkan mellan näringsliv, forskning och det offentliga. Nya rön har snabbt kunnat tillämpas i produktionen och idéer från produktionen har snabbt kunnat omsättas i forskningen, säger Susanne Rudenstam och tillägger att detta är något som kommer att diskuteras under studieresan.

Under den fyra dagar långa Sverigevistelsen kommer delegationen att besöka några av de ledande företagen inom industriellt träbyggande i Sverige idag.

Det svenska industriella träbyggandet har tagit stora kliv under senaste decennium. För varje år som går blir det lite bättre, lite vassare, lite effektivare. Nya tillverkningsmetoder, nya produktionslinjer, ökad digitalisering, nya sätt att arbeta, gradvis förbättras allt.

-Bostadsbrist är inget unikt för Sverige, inte heller kraven på ett ökat hållbart byggande. Jag tror att de närmaste decennierna kommer vi att se en mycket kraftig ökning av antalet aktörer som bygger med hög prefabriceringsgrad i trä. Det ger lägre klimatpåverkan, bättre kvalitet, bättre produktivitet, bättre arbetsmiljö och ger förutsättningar för lägre byggkostnader. Och i tider av kraftig urbanisering världen över blir det allt viktigare med kortare tid på byggarbetsplatserna för att inte försämra livskvalitén för alla de som bor i städerna, avslutar Susanne Rudenstam.

För mer info:

Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, 08  - 762 72 73

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och
erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-och Möbelföretagen (TMF). 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.