Skip to main content

Ett ökat modernt träbyggande ger ökad konkurrens i byggsektorn

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 16:46 CET

Sveriges Träbyggnadskanslis kommentarer till Konkurrensutredningens slutbetänkande

-Vi delar utredningens problemanalys i stora delar. Långa och snåriga planprocesser i kommunerna är ett effektivt sätt att stänga ute mindre aktörer från att delta. Att satsa hundratals miljoner i ett bostadsprojekt och inte ens kunna överblicka när projektet är färdigt och du får avkastning på din investering är svårt för att inte säga omöjligt för mindre aktörer, säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli.

Förslaget om att staten skulle typgodkänna flerbostadshus för att kunna uppföras i hela landet anser Träbyggnadskansliet är väl värt att utreda:

-Det är något vi själva har drivit och ett system där staten typgodkände vissa hus som fick "frizon" genom den kommunala byråkratin skulle kunna frigöra kommunala resurser till annat.

Egentligen anser Sveriges Träbyggnadskansli att det som utredningen efterlyser, ett byggande med högre produktivitet och effektivitet redan finns: det moderna, industriella träbyggandet.

-Industriellt, modernt träbyggande är det nya byggandet. Det innebär rationalitet, automatisering och kvalitetssäkring. När byggandet flyttas till en miljö som är skyddad från väder och vind kan antalet fel reduceras till ett minimum jämfört med traditionellt byggande. Det är också lättare att hitta och åtgärda fel i en process som upprepas många gånger under liknande förhållanden. Och det säger sig själv, ett bygge som tar tio-femton veckor istället för ett år är betydligt mer kostnadseffektivt för alla inblandade.

Så att främja och underlätta ett ökat industriellt träbyggande är ett effektivt sätt att stimulera ökad konkurrens i byggsektorn:

-Även med andra materialslag kan förvisso graden av industriellt byggande vara ganska hög, men inte lika klimatsmart. Kombinationen av förnybarhet, låg klimatpåverkan och hög prefabriceringsgrad är den moderna träbyggnadsindustrins signum och där kan inget annat materialslag slå oss på fingrarna, säger Susanne Rudenstam.

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Vi leder kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen och erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. För byggherreledet och kommuner arrangerar vi träbyggnadsdagar och utbildningar. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-och Möbelföretagen (TMF). 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy