Skip to main content

FoU-seminarier på SGU 2006

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 09:25 CET

SGUs forsknings- och utvecklingsverksamhet har som främsta syfte att utveckla och införa ny kunskap och nya metoder i SGUs verksamhet. Detta sker genom egenfinansierad forskning och genom ett särskilt stöd till geovetenskaplig forskning vid universitet och högskolor.

Varje år bjuder SGU in till ett FoU-seminarium där forskarna i de olika projekten presenterar sina arbeten. Årets FoU-seminarium äger rum 14 och 15 mars. Alla är välkomna att lyssna!
Program för FoU-seminarierna 2006

Plats: SGUs hörsal, Villavägen 18, Uppsala
14 mars, förmiddag

Ordförande: Lars Persson

9.00–09.15
Öppning av seminariedagarna
Lars Persson, direktör Forskning och utveckling, SGU

9.15–9.40
SKBs platsundersökningar i Forsmark och Oskarshamn – ett drivhus för geovetenskaplig och ekologisk forskning
Kaj Ahlbom, SKB (inbjuden inledningstalare)

9.40–10.05
Relationen mellan smältning och deformation i gränsområdet mellan Ljusdalsbatoliten och Bottniska Bassängen
Karin Högdahl, Uppsala universitet

10.05–10.30
Undre och mellantriassiska avlagringar i Sydvästskåne och angränsade områden
Mikael Erlström och Ulf Sivhed, SGU

10.30–10.45
Kaffe

10.45–11.10
Utveckling av petrografisk analysmetodik vid bergkvalitetsbedömningar
Sven Lundqvist, SGU

10.10–11.40
Undersökning av bergkvalitet med kvantitativ mikroskopi och datorsimulering
Per-Arne Lindqvist, Luleå tekniska universitet

11.40–11.50
Diskussion

11.50–12.45
Lunch
14 mars, eftermiddag

Ordförande: Olle Selinus

12.45–13.25
Södra Sveriges berggrundsbildning 1,85–1,52 Ga – vad blev fel i tidigare modeller – och varför?
Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet

13.25–13.50
Tektonisk relation mellan Transskandinaviska bältet och gnejsterrängen väster därom
Sven-Åke Larsson, Göteborgs universitet

13.50–14.05
Kaffe

14.05–14.30
Kombination av Euler dekonvolution och analytisk signal för automatisk tolkning av magnetiska data
Mehrdad Bastani, SGU

14.30–14.45
Diskussion
15 mars, förmiddag

Ordförande: Dag Fredriksson

9.00–09.25
Geovetenskap i massmedias fokus
Reynir Bödvarsson, Uppsala universitet (inbjuden inledningstalare)

9.25–9.50
Radon i grundvatten – orsakssamband och utveckling av prediktionsmetodik
Bo Olofsson, KTH

9.50–10.15
Produktutveckling av paleografiska kartor
Leif Andersson, SGU

10.15–10.30
Kaffe

10.30–10.55
Visualization, GIS and (geo)statistics for geochemical data interpretation and anomaly separation
Katrin Grunfeld, KTH

10.55–11.20
Litostratigrafisk indelning av Östersjöns senkvartära marina avlagringar utanför Skånes sykust.
Per Sandgren, Lunds universitet

11.20–11.45
Konstruktion och analys av klimatutveckling runt Nordatlanten
Johan Nyberg, SGU

11.45–12.00
Diskussion

12.00– 13.00
Lunch
15 mars, eftermiddag

Ordförande: Olle Selinus

13.00–13.25
Naturlig arsenik – risker i vår omvärld
Olle Selinus, SGU

13.25–13.50
Karteringsmetodik och metallbelastning – sura sulfatjordar
Kaj Lax, SGU

13.50–14.15
Geofysiska metoder för att identifiera områden med sulfidhaltiga sediment
Gustav Sohlenius, SGU

14.15–14.30
Kaffe

14.30–14.55
Karakterisering av grundvattenförekomster
Lars-Ove Lång och Magnus Åsman, SGU

14.55–15.20
Metodik för gemensamma avrinningsområden för yt- och grundvatten
Magnus Åsman, SGU

15.20–15.30
Diskussion
Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 9

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera