Skip to main content

Geologiska Föreningens priser 2014 - livets utveckling och Sveriges berggrund

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 11:11 CEST

Geologiska Föreningen delar ut två priser 2014 - för forskning om livets utveckling under prekambrium och fanerozoikum och för ett livslångt engagemang för att förstå, och förklara, hur Sveriges berggrund utvecklats.

Föreningen delar ut flera priser och utmärkelser för att uppmärksamma geologer som på olika sätt bidragit till att stärka geovetenskapen. Årets två utmärkelser går till Emma Hammarlund och Thomas Lundqvist.

De stora frågorna om livet

Jan Bergström Young Geoscientist Award 2014 går till Emma Hammarlund, post doc, vid Syddansk Universitet, för sin forskning om livets utveckling under prekambrium och fanerozoikum.

Emma Hammarlund arbetar med stora frågor om livet och visar prov på vetenskaplig skicklighet genom att hitta konkreta metoder för att särskilja olika hypoteser om hur miljön i havet har påverkat livets evolution. Bland annat använder Hammarlund isotopmätningar av syre, kol, kväve, svavel och även molybden i sedimentära bergarter för att spegla mängden av syre i miljön.

Törnebohmpris 2014 inom områdena mineralogi, prekambrisk geologi och tektonik och geodynamik går till Thomas Lundqvist för ett livslångt engagemang i och en ökad förståelse av Sveriges prekambriska utveckling.

Ett livslångt engagemang för att förstå, och förklara, hur Sveriges berggrund utvecklats

Geologiska Föreningens Törnebohmpris 2014  inom områdena mineralogi, prekambrisk geologi och tektonik och geodynamik tilldelas berggrundsgeologen Thomas Lundqvist för ett livslångt engagemang och många bidrag till förståelsen av Sveriges prekambriska utveckling.

Thomas Lundqvist haft stor betydelse för karteringen av den svenska berggrunden och för förståelsen av vår kristallina berggrunds utveckling. Han insåg tidigt vikten av isotopgeologiska studier för förståelsen av den geologiska utvecklingen.

Geologer, geologistudenter och en geologiintresserad allmänhet har fått en ingång till Sveriges geologi genom läroboken ”Sveriges geologi från urtid till nutid” där Lundqvist tillsammans med sin bror, kvartärgeolog Jan Lundqvist, och paleontolog Maurits Lindström beskriver Sveriges geologiska utveckling. Thomas Lundqvist har även efter sin pension fortsatt att sprida kunskap om Sveriges geologi och ett exempel på detta är boken ”Porfyr  i Sverige” som utkom 2009.

Prisutdelning i Uppsala den 23 maj

Både priserna delas ut i samband med Geologiska Föreningens årsmöte den 23 maj på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala, då båda pristagarna också håller varsitt föredrag. Föredragen är öppna för alla intresserade.

Du foton och hittar mer information om de båda pristagarna på Geologiska Föreningens webbsida.


Geologiska Föreningen är en rikstäckande ideell förening som på olika sätt främjar geologin och geovetenskapen. Geologiska Föreningen ger ut den vetenskapliga tidskriften GFF och den populärvetenskapliga tidskriften Geologiskt forum. Föreningen delar ut flera priser och utmärkelser för att uppmärksamma geologer som på olika sätt bidragit till att stärka geovetenskapen. Föreningen har cirka 600 medlemmar, både yrkesverksamma geovetare och personer med allmänt intresse för geovetenskapen.
www.geologiskaforeningen.se


Sveriges geologiska undersökning är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. I vårt uppdrag ingår också att främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området. Vi samarbetar bland annat med landets universitet och högskolor i syfte att stärka den geovetenskapliga forskningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.