Skip to main content

Grundvattendagarna i Lund den 16-17 oktober: Rent dricksvatten – ingen självklarhet

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2013 07:46 CEST

Under två dagar samlas experter, forskare, konsulter och handläggare för att prata grundvatten, dvs. det vatten som finns i marken. I Sverige tar vi ofta tillgången till rent vatten – ytvatten såväl som grundvatten – för självklar. Men både hur vi nyttjar vattnet samt ev. miljöhot och klimatförändringar kan komma att påverka både tillgång och kvalitet. Det behövs helt enkelt ett samlat grepp!

- Syftet med de här dagarna är framför allt att alla vi som på olika sätt arbetar med grundvatten ska få tillfälle att diskutera och förmedla kunskaper och insikter. På sikt kan detta bidra till en bättre hushållning och hantering av grundvattnet i Sverige, säger Peter Dahlqvist, grundvattengeolog på SGU och projektledare för Grundvattendagarna. Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU, som tillsammans med Geologiska Institutionen vid Lunds universitet och Länsstyrelsen i Skåne arrangerar Grundvattendagarna 2013.

Forskning och tillämpning möter varandra
- Här presenterar experter och forskare de senaste rönen kring till exempel hur föroreningar sprider sig i grundvattnet, energibrunnars påverkan, hur klimatet kan komma att påverka grundvattentillgång och kvalitet m.m., samtidigt som handläggare och konsulter kan redogöra för de praktiska frågor kring vattenförvaltning och insatsåtgärder som de ställs inför dagligen. Förhoppningsvis ger dessa möten konkreta lösningar på olika problemställningar och inte minst är det en grogrund för framtida gemensamma projekt och lösningar.

Intresset för grundvattendagarna är stort och över 200  personer deltar på konferensens föredrag, workshop och diskussioner.

Ett bra grundvatten för kommande generationer
SGU svarar bland annat för det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet, där målet är att lämna över ett bra grundvatten till kommande generationer. Grundvattendagarna är en viktig del i detta arbete och utgör en plattform för ett brett samarbete mellan myndigheter, länsstyrelser, universitet, kommuner och näringsliv. 

Ur programmet
Här är några axplock av ämnen som diskuteras under konferensen
• Hur påverkas grundvattnet av klimatförändringarna? Är vårt dricksvatten i fara?
• Hur ser det ut på Hallandåsen efter dess färdigställande - vad hände med flora och fauna?
• Dricksvattenutredningen, regeringskansliet berättar om vägen till en trygg dricksvattenförsörjning.
• Har vatten en ålder?
• Kartläggning av grundvatten med helikopter - hur fungerar det?
• Hur kan vi skydda vårt dricksvatten, och vem ska stå för kostnaderna?
• Bekämpningsmedel i grundvatten, förekomst, riskbedömningsverktyg och hållbar användning

Plats: Lunds Universitetshus och AF-Borgen
Tid:  onsdag den 16 oktober – torsdag den 17 oktober (se även bifogat program nedan)

Vad är då egentligen grundvatten?
Vattnet på vårt jordklot cirkulerar i ett ständigt kretslopp och något nytt vatten tillförs aldrig. Vattnet dunstar från hav, sjöar och vattendrag, förångas och blir till nederbörd, dvs. regn och snö. En del av detta vatten sipprar ned i marken och tillräckligt långt ned fyller det ut markens hålrum. Detta vatten kallas för grundvatten. I jordlagren finns vattnet i porerna, de små mellanrummen mellan stenar och gruskorn. I berggrunden finns vattnet i små och stora sprickor. Grundvattnet rör sig olika snabbt genom marken för att slutligen rinna ut i vattendrag, sjöar och hav. Det är också därför till exempel föroreningar kan spridas över stora ytor via grundvattnet.

I Sverige är drygt hälften av allt dricksvatten som distribueras i det kommunala nätet grundvatten. Dessutom har ungefär 1,2 miljoner  fritidsboende sin dricksvattenförsörjning från egen brunn. Totalt finns det 1 500 grundvattentäkter i Sverige.

Kontakt
Mer information får du av:

Peter Dahlqvist, Sveriges geologiska undersökning,
tel. 046-311784 och e-post peter.dahlqvist@sgu.se

Charlotte Sparrenbom, Lunds universitet,
tel. 046-222 39 54 och e-post: charlotte.sparrenbom@geol.lul.se

Karin Sjöstrand, SP (tidigare Länsstyrelsen Skåne),
tel. 010-516 59 79 och e-post: karin.sjostrand@sp.se

Du hittar mer information om SGU och grundvatten på www.sgu.se

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.